Prohlášení Federace grassrootových organizací

Zveřejňujeme prohlášení Federace grassrootových organizací. Průmysl sociální integrace cíleně likviduje malé, autentické, romské grasrootové organizace.

Grassrootová organizace – malá organizace s nízkou mírou byrokracie, reaguje na potřeby komunit, členové komunit skrze ni pomáhají svým komunitám a tím i sami sobě. Jde o protipól neziskových korporací a řetězců.

Bolestně vnímáme, že politika sociální integrace romských komunit, tak jak ji známe v České republice v posledních dvaceti letech totálně selhala. Situace Romů v ČR se stále zhoršuje. Zhoršuje se rok za rokem, měsíc za měsícem, den za dnem. Zhoršuje se teď v období takzvané hospodářské krize, zhoršovala se v dobách hospodářského růstu.

Zároveň jsou však v České republice utráceny za integraci Romů obrovské finanční prostředky, velká část z nich přichází ze zahraničí, často z dotací Evropské unie. Co se s těmito penězi děje?

V České republice se vytvořil nový hospodářský sektor – Průmysl sociální integrace. Tento průmysl má silné hráče – velké neziskové korporace a řetězce, které tvrdě sledují vlastní ekonomické a mocenské zájmy, právě na jejich bankovních účtech končí většina peněz určená na pomoc Romům.

Vlajkovou lodí Průmyslu sociální integrace je vládní Agentura pro sociální začleňování, personálně i jinak propojena s neziskovými korporacemi. Ta zajišťuje, aby tok peněz k neziskovým řetězcům a korporacím nikdy nevyschl.

Průmysl sociální integrace a jeho hráči mají zdánlivě neotřesitelnou pozici – z peněz určeným na pomoc chudým komunitám zaměstnávají lobisty, obrovské peníze utrácí za public relations. Neziskové korporace jsou také propojeny s politickým stranami a získavají tak možnost ovlivňovat ty dotační výzvy, které jsou pod vlivem lokálních politiků. Politikům poskytují alibi pro jejich nečinnost a tak společně udržují status quo. Ruka ruku myje. V nedávném období byl vynalezen způsob, jak z evropských dotací financovat nákup nemovitostí do majetku neziskových korporací.

Malé, autentické, romské grasrootové organizace jsou Průmyslem sociální integrace cíleně likvidovány. Nemají možnost na svou činnost získat finanční prostředky. Nemohou soutěžit s neziskovým řetězci stejně, jako jako nemůže soutěžit malá večerka s hypermarketem, který postaví v jejím těsném sousedství.

O co nám jde?
Chceme utvořit společnou platformu, která bude sdružovat grassrootové organizace

Chceme si být oporou navzájem, podporovat se, sdílet navzájem naše zkušenosti s Průmyslem sociální integrace

Chceme veřejnost informovat o fungování Průmyslu sociální integrace

Chceme společně vystupovat proti Průmyslu sociální integrace a ukončit jeho existenci

Chceme ukázat, že existují i jiné cesty.

Jste grassrootová organizace? Sdílíte náš pohled na věc? Přidejte se k nám!

Zakládající organizace: Konexe, Lampa, Smysl života, Avr Chanov

A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Středa, 21.Května 2014, 16:19:32

V místě, kde bydlím, je několikapatrové nákupní a centrum a v něm velký hypermartket hlavně potravin. Bezprostředně kolem něj je několik malých obchůdků, které s hypermarketem efektivně konkurují, protože jsou ještě blíž, protože mají otevřeno o všech svátcích a dlouho do večera.

Stejně tak mohou existovat malé spolky, dejme tomu takové, ve kterých Romové pomáhají romsým komunitám. A nich tradiční organizace věnované např. ochraně lidských práv nebo sociální službě.

Řekl bych, že je nevděčné a nespravedlivé nevšimnout si, že se vládní politika zásadně mění, že právě tuto tematiku zajišťují dva mimořádně věrohodní členové vlády, Jiří Dienstbier a Michaela Marksová Timinová. Dal bych jim příležitost. Nemyslím, že je nutné tu drobnou svépomoc klást konkurenčně proti tomu.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.