Výzva ke stažení nominace JUDr. Sváčka na ústavního soudce

Podle signatářů dopisů prezidentovi a senátorům a senátorkám proti nominaci JUDr. Sváčka do funkce soudce Ústavního soudu by jeho případné jmenování vážně podlomilo důvěryhodnost této významné instituce.

Iniciativa VRAŤTE NÁM STÁT 15. srpna vyzvala hlavu státu, aby stáhla svoji nominaci JUDr. Sváčka na ústavního soudce. Podle signatářů dopisu, mezi kterými je Jiřina Dienstbierová, filosof Václav Němec či podnikatel Karel Janeček, je JUDr. Sváček nedůvěryhodným a k funkci ústavního soudce nezpůsobilým kandidátem.

Kromě prezidenta se iniciativa dopisem obrátila také na všechny senátory a senátorky, aby JUDr. Sváčka jako kandidáta na post ústavního soudce nepodpořili.

Důvodů proti jmenování JUDr. Sváčka je podle signatářů dopisů celá řada. Například to, že JUDr. Sváček jako soudce zatajoval své členství v KSČ. Jako předseda Městského soudu v Praze v rozporu s nálezem Ústavního soudu také odmítal uvést stranickou minulost soudců před rokem 1989.

Iniciativa VRAŤTE NÁM STÁT rovněž připomíná, že se v roce 1988 stal náměstkem pro věci trestní Obvodního soudu pro Prahu 8, kde se projednávaly trestní žaloby v souvislosti s nepovolenými demonstracemi, šířením nezávislé literatury a opozičních tiskovin a činnost Charty 77.

V dopisech se dále uvádí, že po roce 1989 z titulu své funkce předsedy Městského soudu v Praze do různých funkcí navrhl či jmenoval osoby s podivnou minulostí (například soudce JUDr. Karla Kudláčka). Dalším závažným důvodem proti jmenování JUDr. Sváčka jsou podle signatářů dopisů jeho kontakty s lidmi, kteří jsou zapojeni do klientelistických vazeb (například s lobbistou Tomášem Hrdličkou), před čímž varuje i loňská zpráva BIS.

Iniciativa také upozorňuje na to, že JUDr. Sváček působil ve sboru právních poradců prezidenta Václava Klause, přičemž do současné doby není známo, s kterými svými právními poradci prezident Václav Klaus svoji amnestii konzultoval.

V dopise prezidentovi iniciativa vyjadřuje překvapení, že Miloš Zeman JUDr. Sváčka na ústavního soudce nominoval, přestože po svém zvolení do úřadu přislíbil, že neúspěšné kandidáty navržené Václavem Klausem znovu navrhovat nebude.

Případné jmenování JUDr. Sváčka do funkce soudce Ústavního soudu by podle signatářů dopisů vážně podlomilo důvěryhodnost této významné instituce, která je garantem ústavního a demokratického právního řádu u nás.

Filosof Václav Němec k tomu dodává: „Ústavní soud je jednou z mála institucí u nás, kterou se navzdory úporným snahám ex-prezidenta Klause zatím podařilo ochránit před vlivem klientelistických sítí. Recyklace návrhu JUDr. Sváčka na ústavního soudce nicméně ukazuje, že pokusy instalovat do Ústavního soudu takto nedůvěryhodné osoby neustávají ani za prezidenta Zemana. Zájem dobýt tuto dosud neochočenou baštu justičního systému je zjevně veliký.“

Související soubory

Dopis senátorům (application/pdf, 573.7 KB)
Dopis prezidentovi (application/pdf, 580 KB)

A co si myslíte vy? Diskuse (4 příspěvky)

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Test Pátek, 16.Srpna 2013, 21:09:8

Miloš Zeman testuje, zda mu projde to, co neprošlo Václavu Klausovi. Snad mu to neprojde.

Jan Potměšil - Praha 4

Celá runda špatně, nejen Sváček Neděle, 18.Srpna 2013, 21:44:25

Špatná je i volba národovce prof. Pavlíčka, jehož kvalitou je pouze fanatická obhajoba Benešových dekretů a odpor k církvím, jenž jako pedagog sluje neschopností udržet myšlenku a neschopností opustit myšlenku a jako právník není ostatními ústavními právníky nijak respektován; btw. bývalý člen KSČ. Doc. Mikule je sice brán jako odborník na správní právo a je i spoluautorem komentáře k Ústavě, ale je již delší dobu za zenitem, neumí pracovat s moderními zdroji informací a jeho vztah k lidským právům je velmi restriktvní; zásluhou asi bude opět negativní vztah k církvím, potažmo církevním restitucím, a to, že měl být agentem StB.
Pro levici možná OK, pro ÚS nemyslím.
Zeman má slabost pro zvláštní typy.

Jan Potměšil - Praha 4

Test ČSSD Neděle, 18.Srpna 2013, 21:49:3

Jinými slovy volba Pavlíčka či Mikuleho bude testem konstruktivnosti a ústavní odpovědnosti ČSSD - zda bude chtít dvě nepříliš perspektivní osoby, které by s nimi souhlasily na jednom, dvou dílčích populistických tématech, nebo zda raději někoho, kdo bude pro ÚS a ústavnost opravdu přínosem.

Martin Pleva - pedagog, Brno

Myslím, že velmi špatní by byli Pondělí, 19.Srpna 2013, 11:20:58

rovněž takoví soudcové, kteří by se vyznačovali "fanatickým odporem k Benešovým dekretům" a obhajobou církví, nemyslíte, p. Potměšile?

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.