Kázali vodu a víno plnými doušky popíjeli

Ministr Kalousek zná spoustu způsobů, jak přihrávat peníze těm nejbohatším. Jedním z nich byl trik s nominální hodnotou státních dluhopisů stanovenou tak nízko, aby jejich držitelé neplatili žádnou daň. Veřejné rozpočty tak přišly zhruba o miliardu korun.

Většina z nás ví a uznává, že daňové úniky ale i daňová optimalizace jsou problémem. Že pomáhají, mnohem významněji než tolik démonizované zneužívání sociálních dávek, rozkládat solidárně financované systémy. Dejme tomu, že se nebudeme zabývat problémem přesunu daňového břemene na nízkopříjmové a nemajetné skupiny obyvatelstva a tím zvyšující se degresivity daňového systému. Dejme tomu, že vezmeme za svůj názor, že spravedlivá je rovná daň u daně z příjmu a rovněž jedna sazba u daní ze spotřeby. Přijmeme za nejspravedlivější nulovou daň pro střihače kuponů či nulovou daň z dědictví. I pokud budeme neoliberalismem zaslepenými pravičáky, měly by v nás daňové úniky a optimalizace, zneužívající skuliny v zákonech, naplňovat spravedlivým rozhořčením nad nemorálností zneužívačů.

Jsou však mezi námi tací, kteří podobné hloupé moralizování dávno hodili za hlavu. A jedním z nich je Miroslav Kalousek a taktéž členky a členové jeho týmu na Ministerstvu financí. Pojďme si připomenout jednu starou historii.

Dluhopisy pro domácnosti poprvé
Blíží se již čtvrtá emise tzv. dluhopisů pro domácnosti. Pojďme si při té příležitosti připomenout, jak to bylo s emisí první, a nejen s ní. Ponechme pro začátek stranou, pro které domácnosti ony spořící dluhopisy jsou. S trochou nadsázky byl zajisté původní záměr otevřít emisi dluhopisů jednotlivcům, a tedy nejen velkým finančním zprostředkovatelům, jako jsou banky, bohulibý. Státní dluhopisy pro občany měly být instrumentem, který umožní drobným střadatelům získat slušný výnos – dlouhodobě možná i reálný, překonávající inflaci – a zároveň touto formou vyjádřit svou sounáležitost se státem. Nákupem těchto obligací mohlo býti dáno najevo, že svému státu důvěřujeme, že věříme, že je veřejný sektor solventní, a jsme ochotni investovat do jeho dlouhodobé existence a podobně.

Bohužel, zásahem neznámých osob se bohulibý záměr proměnil ve smutnou frašku.

Kdosi na Ministerstvu financí rozhodl, že nominální hodnota jednoho dluhopisu bude jedna koruna. Z této jedné koruny byl tedy vypočítáván roční úrok, který tvořil - nechci zde zacházet do podrobností, celkem máme minimálně tři typy dluhopisů s různým úročením a podobně, ale to není v našem kontextu důležité – v případě jednoletého diskontovaného dluhopisu diskont 0,02 Kč, při úrokové míře dvě procenta. Srážková daň z této čásky byla 0,02 Kč x 0,15, tedy 0,003 Kč. Z daňových předpisů – které byly dámám a pánům na MF jistě známé – vyplývalo, že díky zaokrouhlování dolů se takto vysoká daň neodváděla.

A tu máš čerte kropáč. Máme zde daňovou optimalizaci přímo z dílny Ministerstva financí! Vláda, jež má plná ústa boje proti korupci, ministerstvo, které vyhrožuje pracujícím důchodcům doměřením daně a vytýká jim zneužití finty s přerušením pobírání starobního důchodu na jeden den v roce, konkrétně první den v roce, se tu dopouštělo zajisté nemorálního a možná i nelegálního jednání. Je totiž otázkou, zda orgány veřejné moci neporušují zákon tím, že jej obcházejí. Neplatí zde totiž, na rozdíl od občanů, že co zákon nezakazuje, je dovoleno, ale naopak, že dovoleno je pouze to, co zákon povoluje.

Dluhopisy pro domácnosti podruhé a potřetí
A vše se ubíralo ještě lepšími cestami. V další fázi emise státních dluhopisů byly tyto ke koupi i dalším subjektům, nejen jednotlivým občanům. Mohly si je zakoupit nadace, neziskové organizace, církve. Vše krásně bez daně. Od státu se přiučily i některé korporace, které svým manažerům místo platů zapůjčovaly dluhopisy s nízkou nominální hodnotou a tímto způsobem je nezdaněně vyplácely. Vše zašlo tak daleko, že nakonec po dlouhých letech Ministerstvo financí zrušilo v zákoně možnost zaokrouhlování. Nepřipomíná to laskavému čtenáři ministra Kočárníka blahé paměti a kauzu lehkých topných olejů... ?

Mezitím přišly veřejné rozpočty o nemalé prostředky. Schválně píši veřejné rozpočty. Protože z celkové škody na nevybrané srážkové dani při první emisi dluhopisů, kterou jsem spočítal za pět let na zhruba 375 milionů korun, připadá 37,5 milionu na kraje a zhruba 82 milionů na obce. I zde tedy máme příčinu neopravených chodníků nebo přetrvávání neefektivního veřejného osvětlení se starými žárovkami ve vašem městě. Podobná čísla – o něco nižší při jarní emisi 2012 a naopak vyšší při „vánoční“ emisi 2012 – vycházejí i při dalších fázích vydávání spořících dluhopisů. Celkem tedy Miroslav Kalousek připravil veřejné rozpočty zhruba o miliardu korun, z toho o více než třetinu rozpočty obcí a krajů.

Cui bono?
V čí prospěch se vše výše uvedené událo? Rozhodně ne ve prospěch chudých domácností. V první emisi nakoupilo dluhopisy 35 862 osob, v druhém 24 414 osob a institucí a ve třetím kole 36 595. Jde o neočištěná čísla, ve skutečnosti si mnoho osob a institucí koupilo různé druhy dluhopisů v jednotlivých kolech a stejně tak se zřejmě překrývají subjekty ve více kolech. Dalo by se tedy předpokládat, že počet nabyvatelů dluhopisů v reálných osobách bude ještě podstatně nižší. Média hovoří o celkem 68 000 a není důvod jim v tomto nevěřit.

To rozhodně není masový zájem širokých vrstev obyvatelstva. Z toho vyplývá průměrný nákup přibližně za 569 000 Kč . V jarní emisi 616 000Kč a na Vánoce si pod stromeček na úkor nás ostatních bohatší spoluobčané a korporace nadělili průměrně za zhruba 819 000 korun. Nezdaněný průměrný roční příjem z jednotlivé úložky pak byl velmi přibližně 14 225 korun , 15 400 korun a 20 475 korun ročně. A konečně do veřejných rozpočtů nabyvatelé dluhopisů díky triku třídních druhů z Ministerstva financí neodvedli z první emise z roku 2011 zhruba 2 133, z jarní emise průměrně 2 310 a z „vánoční“ 3 071.

Laskavému čtenáři jde zajisté nyní hlava kolem z přemíry čísel. Ale čísla nejsou nejdůležitější. Je zajisté legitimní osvobodit státní dluhopisy pro domácnosti od placení srážkové daně z úroků. Ostatně u povodňových dluhopisů to tak bylo. Ale transparentně. V zákoně. Ne trikem spočívajícím ve stanovení nesmyslně nízké nominální hodnoty instrumentu. Ironií je, že minimální nákup dluhopisů byl tisíc kusů. Proč tedy ministerstvo rovnou nestanovilo nominální hodnotu na tisíc korun? Jedině proto, aby svým přítelíčkům z řad bohatých spoluobčanů umožnilo se na úkor nás ostatních opět trochu obohatit a nezaplatit přitom daně. Neboť daně jsou pro socky. Úspěšní v této zemi daně neplatí.

Poučení z toho plyne
Mohlo by se říci, že výše uvedené je již passé. Že přeci v rámci daňové reformy byla tato zaokrouhlovací anomálie, přímo vyzývající k zneužívání, odstraněna. Předtím ale byla zneužita až na dřeň. A nový zákon o dani z příjmu přináší bohatým spoluobčanům a hlavně vlastníkům kapitálu jiné, lepší laskominy. Například úplně ruší daně pro střihače kuponů, daně z dividend. To, ve světle letošního zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny a léky na patnáct procent a za současného permanentního skřehotání o potřebě rozpočtové konsolidace, nelze nazvat jinak než výsměch.

Ze stejného soudku je „principiální“ postoj ministra Kalouska k výjimkám z daňových zákonů, například u stravenek. Transparentní výjimka je fuj, trik obcházející zákon huj. Netřeba připomínat benevolentní a zlehčující přístup k zneužívačům daňového systému virtuálně emigrujícím do daňových rájů. Poučení je jasné. Tuto a nejen tuto vládu je třeba pečlivě sledovat. Jakmile vytvoří prostor pro své tunelářské kamarádíčky, jako tomu bylo v oblasti tzv. podpory obnovitelných zdrojů, je třeba bít na poplach. Jakmile učiní nějaký krok vedoucí k prosazování zájmů úzké skupinky nejbohatších a jimi vlastněných firem, dtto.

Od toho ale máme média a také policii. Pokud ani ta nekoná, nezbude nám než se stát hlídacími psi demokracie a psát a podávat trestní oznámení.

A co si myslíte vy? Diskuse (11 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

20160518_roman_kanda-11_crop

Roman Kanda - Praha

Tenhleten pán... Středa, 8.Května 2013, 19:14:41

Už delší čas řeším hádanku: jak mluvit o Miroslavu Kalouskovi, a neztratit přitom sebekontrolu a nesahat k nejsprostším výrazům?

Manning5

Tomáš Imrich - Konstruktér, Suchdol nad Lužnicí

...kdybych choval prasata Středa, 8.Května 2013, 21:26:6

pojmenoval bych po něm svini.

Pavel Novák - Nové Strašecí

Dobrý král Miroslav Středa, 8.Května 2013, 22:59:11

Neblázněte, on to Miroslav myslí všechno dobře. Ale vážně, je otázkou, zda zrovna tato technicistní prasárna není spíše dílem jeho fámulů z nižších pater potravního řetězce. Zda to není pod jeho rozlišovací schopnost. Zvažoval jsem asi před rokem a kousek, zda nepodat skutečně trestní oznámení, aby se vyšetřilo, kdo konkrétně korunovou nominální hodnotu dluhopisu navrhl, jak se to schválilo a podobně. I dnes by možná stálo za úvahu zjistit si tato fakta alespoň pomocí zákona 106. Ale, dělají mnohem horší čunárny, například zrušení daně z dividend zmiňované i v článku, speciální daň pro tzv. fondy kvalifikovaných investorů a jiné zakuklenosti. Takže je tu mnoho front kde se dá pokusit o průlom.

Luděk Ševčík - OSVČ

Takže co s tím? Pátek, 10.Května 2013, 12:43:17

Kdo to dokáže dostat do velkých médií? Tohle není maličkost, to je průšvih větší než Promopro. Má levice nějaké páky, aby tohle předložila občanům? Objeví se to třeba na titulní straně alespoň Práva?

Pavel Novák - Nové Strašecí

průšvih Pátek, 10.Května 2013, 13:32:11

Dobrý den,
nu konzultuval jsem to kdysi se známým - právníkem a ten nedával moc šancí, že by to policie neodložila. Tak jsem trestní oznámení nepodal. Oni to navléknou jako politické rozhodnutí. I když, na druhou stranu, pak by to mělo být usnesením vlády řečeno, že mají dluhopisy vydat tak, aby se z nich neplatily daně a zároveň tak, aby toto neplacení daní nebylo formou osvobození v zákoně ale formou triku či obcházení zákona. Takto to rozhodl někdo skutečně neznámý na MF.
Dalo by se to možná naroubovat jako podezření na porušování povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 255 či 255a trestního zákona. Došlo zde ke škodě velkého rozsahu pro státní rozpočet, který mají páníčkové z MF a především ministr financí za povinnost spravovat. Došlo zde k poškození obcí, jimž část výnosu této daně přináleží. Došlo zde k poškození občanů zbytečným ekvivalentním škrtem na výdajové straně, pravděpodobně v oblasti sociálních věcí či podobné. Ideální by bývalo bylo, aby trestní oznámení podala rada nějaké obce, jenže k tomu se mi naše město - ostatně máme tam v koalici TOP09 :) - nepodařilo také přesvědčit.
Hlavně jde o ale o rovinu netrestní, politickou a chce se mi, i když to nemám rád, říci i morální. O ten kontrast, že se "prudí" starobní důchodci kvůli triku s přerušením pobírání důdchodů, těm se vyhrožuje. A drobní živnostníci. Ale velké ryby se nechávají být. Nejmenovaná banka platí za správu a údržbu jednoho osobního počítače společnosti spojené se svojí mateřskou bankou přes 20000Kč měsíčně ... . A MF obchází samo zákon o dani z příjmu. Kde to žijeme.
Ještě k té škodě. Ono Kalousek samozřejmě říká, že pokud by byly úroky zdaněné, musely by být o to vyšší. Takže by to ze státního rozpočtu museli jsme stejně zaplatit. Což ale jednak není pravda, nedá se říci, zda by si lidé nekoupili dluhopisy i s tím o 15% nižším nominálním výnosem ve stejném objemu. A druhá věc jsou ty obce a kraje, které byly oloupeny určitě.
Je to zkrátka složité věcně, ale minimálne na rovině symbolů je to hnus a typická ukázka arogance a vykukství naší vlády obecně a Kalouska a jeho melody boys zvláště.

Pavel Novák - Nové Strašecí

opravička Pátek, 10.Května 2013, 13:33:27

samozřejmě je výše špatně pád , ne prudí důchodci ale prudí ministerstvo starobní duchodcE, minimálně jim vyhrožuje

Luděk Ševčík - OSVČ

Pátek, 10.Května 2013, 13:48:28

Dobře pane Nováku. Ale jak to teď udělat, aby s těmito věcmi nebyli obeznámeni jen čtenáří DR? Zkoušel jste článek nabídnout do větších periodik? Do nějakého tiskového oddělení /či jak se tyhle aparáty nazývají/ ČSSD, nebo KSČM? Nejde přece jen o to, aby se namíchlo pár čtenářů DR, jde o to, aby se takováto svinstva dostala na veřejnost.

Pavel Novák - Nové Strašecí

zatím ne Pátek, 10.Května 2013, 14:18:56

To máte pravdu se svinstvy. Zatím jsem to nezkoušel, ale schválně to zkusím. Ohledně těch stran, to nevím nevím, jejich experti to podle mne museli vědět... . Z tištěných médií by se dalo zkusit Právo, ale tam jak se všeobecně traduje je Miroslav Kalousek vnímán jako kladný hrdina. Takže je otázkou, jak by se k takovémuto "pomlouvačnému" článečku postavili. Realističtější jsou možná z trošku větších, byť ne majoritních, periodik Haló noviny.

Dh2

Dana Havlenová - Ostrava

Žijeme přece v čase internetu Pátek, 10.Května 2013, 15:00:47

Pan Šervčíku i pane Nováku, tištěná média dodýchávají a jsem si téměř jista, že i tam platí "já na bráchu brácha na mne", takže má-li někde Kalousek punc národního spasitele, tak s tím těžko hnete - navíc v rozsahu, v jakém je text napsán, jej prostě klasické noviny nevydají. Dost bych se bála redakčních úprav, pokud by musel být text ořezán na příslušný rozměr. Myslím, že právě takové texty je třeba šířit, sdílet a posílat dál, neboť na internetu je přece jen - zatím- prostor i relativní svoboda. Představa, že jej svěříte Haló novinám mne upřímně děsí, držte se DR a my čtenářové vás - slibuju - budeme šířit dál - zadara a s nadšením.

Luděk Ševčík - OSVČ

Paní Havlenová, Pátek, 10.Května 2013, 15:19:44

a proč ne Haló noviny? Nejde o to, kdo bude tyhle zprávy šířit, jde o to, aby se dostaly k co nejvíce lidem. Tištěná média jsou možná v útlumu, ale DR jejich roli nepřevzal. Tu převzaly televize a velké internetové portály, které jsou jen pokračovatelem tištěných médií.

Pavel Novák - Nové Strašecí

Čas Internetu Pondělí, 13.Května 2013, 08:21:14

Paní Havlenová, pane Ševčíku, oba máte dle mého názoru do jisté míry pravdu. Žijeme v čase elektronických komunikací, sociálních sítí, Internetu. Sám se v této oblasti již dlouho dlouho profesionálně i co se týče zájmů pohybuji.
Domnívám se ale zároveň, že infromace v článku a jim podobné informace, sdělení, teze a i popisy celých hodnotových systémů je třeba šířit mimo náš relativně úzce vymezený prostor. Mimo nás levicové intelektuály či intelektuály či skalní levičáky obecně, abych někoho neurazil. A to lze dvěma způsoby. Buďto přinášet to, co je obvykle obsahem pouze DR - či občas BL - širším vrstvám obyvatelstva, nebo přivést širší vrstvy obyvatelstva k DR. Obé je dle mne potřeba a o obé bychom se měli všichni společně snažit. To, jak velkých obludností se tato vláda a obecně proponenti neoliberální ideologie dopouští je třeba tématizovat a informace o tom šířit všemy dostupnými kanály. Ideálně osobně, pomocí debat, diskuzí a politické práce, chcete-li agitace. Na to ale levice, skutečná radikální levice, nemá kapacity ani vytvořené instituce a levice reformní, levice "dejme tomu s přimhouřením obou očí levice" jako je sociální demokracie nebo do značné míry v konzervativnějším podání i KSČM na to nemá "drajv" a chuť ... . Takže situace je obtížná, s tím šířením informací a idejí, zcela určitě i vážná a přijde mi i lehce zoufalá.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.