Po Ostravě a Brně vyčerpalo celoroční smogovou kvótu i Kladno

Kladno jako první české město přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach. Kladensko trápí znečištění prachem, arzénem i rakovinotvorným benzo-a-pyrenem.

(vd)

19.03.2013 08:25

Ostrava__pohled_z_nov__radnice_2

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2011 na svědomí přes 6 400 tisíc předčasně zemřelých lidí. Nejhorší situace je v Ostravě. Foto Wikimedia Commons

Kladno jako první české město přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM 10). Následovalo tak Ostravu, která celoroční „smogovou“ kvótu vyčerpala už v polovině února, a přidalo se k Brnu, které kvótu vyčerpalo počátkem března. Kladensko má však dlouhodobé problémy nejen s překračováním limitů pro prach, ale také se znečištěním arzénem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Kladno-Švermov překročila limit 36-krát 15. března,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Připomněl, že obyvatelé Kladenska dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené evropskou směrnicí pro kvalitu ovzduší. „Politici proto požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem, ale platnost výjimky již vypršela v červnu 2011,“ dodal Šuta.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM 10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Znečištění ovzduší prachem představuje v České republice vážné ohrožení zdraví. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo na svědomí za rok 2011 asi 6 400 předčasně zemřelých lidí a 2 tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže,“ uvedl Šuta.

Kladensko má také problémy se znečištěním ovzduší arzénem, jehož roční průměrná koncentrace by neměla překročit 6 ng/m3. Monitorovací stanice Stehelčeves v roce 2011 zaznamenala nejvyššího hodnotu ze všech stanic v České republice, když naměřila 6,8 ng/m3. Vysoké hodnoty arzénu naměřily také stanice Kladno-Švermov (5,7 ng/m3) a Kladno-Vrapice (5,3 ng/m3).

„Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování. Jeho celoroční koncentrace by neměla překročit 1 ng/m3 , ale monitorovací stanice Kladno-Švermov tento limit překračuje mnohonásobně. Například v roce 2011 tu byla naměřena hodnota o 290 % vyšší . Zamoření ovzduší benzo-a-pyrenem je tu srovnatelné s některými částmi Ostravy, “ připomněl Šuta.

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2011 na svědomí přes 6 400 tisíc předčasně zemřelých lidí a dva tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.