Iniciativa Za církev sociálnější k odmítnutí finančních náhrad Bratrskou jednotou baptistů

Bratrská jednota baptistů se na svém mimořádném sjezdu 19. 1. 2013 v Praze rozhodla nepřijmout finance, které jí byly přisouzeny v rámci vyrovnání („restitucí“) mezi státem a církvemi. Zveřejňujeme reakci iniciativy Za církev sociálnější.

My, členové a sympatizanti iniciativy Za církev sociálnější, vyjadřujeme dík a uznání Bratrské jednotě baptistů za rozhodnutí nepřijmout údajnou finanční náhradu ve výši 228 milionů Kč. Vážíme si tohoto odvážného kroku, kterým baptisté přispěli k obhajobě dobrého jména křesťanů a křesťanských církví v podstatné části naší společnosti. Představitelé Bratrské jednoty baptistů srozumitelným způsobem vysvětlili svůj postoj, který vychází z dlouhodobého důrazu na nezávislost a samofinancování, a již nyní je realizován částí baptistických sborů, které nepobírají příspěvek ze státního rozpočtu. Odmítáme snahy označit toto rozhodnutí za líbivé gesto či za pokus o politizaci.

Za zvláště podstatný a aktuální pokládáme další argument ze strany baptistů, že by jim takto byla vyplacena náhrada za majetek, který nikdy nevlastnili a nebyl jim proto nikdy odebrán. Ve stejné či podobné situaci je většina ostatních církví, jejichž zástupci smlouvu o vyplacení finanční náhrady podepsali. Vyzýváme proto představitele těchto křesťanských církví, aby vzali vážně argumenty svých baptistických bratří a sester, stejně jako mnoha vlastních věřících a dalších občanů, a zvážili, zda se finanční náhrady zcela či částečně nevzdat.

V Praze 24. února 2013

Podepsáni:
Pavol Bargár, Petr Cekota, Jan Černý, Pavel Čižinský, Jan Dospiva, Jiří Hoblík, Jitka Hrušková, Marek Janás, Jiří G. Kohl, Filip Outrata, Kristina Outratová, Miloš Rejchrt, Jan Rückl, Vratislav Ryšavý, Jiří Řihout, Jiří Silný, Martin Šimsa, Ivan Štampach, Tomáš Trusina, Rudolf Vévoda, Zuzana Wienerová

A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Připojuji se k prohlášení Úterý, 26.Února 2013, 21:52:29

Martin Šimsa

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.