Mo Jen: čínský vypravěč ve Stockholmu

Udělení letošní Nobelovy ceny za literaturu čínskému spisovateli Mo Jenovi provázejí kontroverze. Pro spisovatele v Číně je věru těžké vyvléci se z tenat politiky.

Olga Lomová

10.12.2012 13:39

Mojen

Udělení Nobelovy ceny autorovi, jejž mnozí pokládají za režimního, se neobešlo bez svárů. Foto southcn.com

Dnes se ve Stockholmu koná oficiální předání Nobelových cen. Letošní laureát Nobelovy ceny za literaturu, čínský spisovatel Mo Jen, přednesl v pátek 7. prosince tradiční přednášku, v níž se zamýšlí nad svou zkušeností spisovatele.

Přednáška vzbudila bouřlivé reakce, disidentské kruhy doma i v zahraničí ji označily za nepřijatelné přitakání režimu, podobný názor vyslovil také například Salman Rushdie. Již dříve se proti udělení ceny představiteli oficiálního Svazu čínských spisovatelů vyslovila řada domácích i zahraničních kulturních osobností, mezi nimi i nositelka Nobelovy ceny za literaturu z r. 2009 Herta Müller.

Ve stockholmské přednášce se Mo Jen úzkostlivě drží svého přesvědčení, že literatura a politika se nemají míchat, hovoří o svém dětství a mládí a především o své matce. Na jednom místě, když se krátce zmíní o reformní politice po Kulturní revoluci, bez níž by se podle svých slov nemohl stát velkým spisovatelem, činí bezpochyby zadost požadavkům oficiálních míst v Číně. V závěru pak v jinotajích odbývá ty, kdo jej kritizují, že nezaujal dostatečně jasné stanovisku k nedemokratickému režimu a porušování lidských práv.

Za zmínku stojí, že letos v říjnu na tiskové konferenci, kterou Mo Jen svolal u příležitosti udělení ceny, politické prohlášení učinil. Vyslovil tehdy sympatie vězněnému nositeli Nobelovy ceny míru Liou Siao-poovi a vyjádřil se v tom smyslu, že Liou má plné právo „studovat si politické problémy“ a že doufá, že se brzy vrátí na svobodu.

Tehdejší Mo Jenovu odvahu a jeho dnešní zdrženlivost můžeme nahlížet v souvislosti s nedávno skončeným 18. sjezdem Komunistické strany Číny, kde se uskutečnila plánovaná výměna nejvyššího vedení, doprovázená očekáváním, že v zemi nastanou prodemokratické reformy.

Mo Jenův projev tak možná lze chápat i jako potvrzení názoru politických komentátorů, že systémové reformy v Číně v dohledné době asi nenastanou. Pro spisovatele v Číně je věru těžké vyvléci se z tenat politiky.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.