Komunisté před osudovým rozhodnutím

KSČM se rozhoduje, koho podpoří do funkce prezidenta. Je to rozhodování, které bude mít patrně jen malý význam pro výsledek přímé volby prezidenta, pro určení budoucího charakteru komunistů má ale význam zásadní.

Ačkoli česká média právě pořádají předposlední festival antikomunistického třeštění (ten poslední se bude konat, až budou komunisté vstupovat do vlády), je marné zavírat oči před faktem, že všeobecná přijatelnost KSČM v české společnosti se zvyšuje.

Počet komunistických voličů sice nijak zásadně nevzrostl, i tak ale v minulých regionálních volbách dostali více hlasů než strany vládní koalice dohromady, ve volbách skončili druzí. Bez ohledu na počet hlasů, s nímž jej bylo dosaženo, jejich úspěch je nesporný a svou vahou působí jako další dílčí průlom do vztahu veřejnosti k nim.

Podivuhodně pokrytecké protesty proti tomu, že se na základě demokratickým hlasováním vzniklých mandátů komunisté nyní ujímají funkcí, na tom těžko něco změní; a je dokonce otázkou, zda se sympatie části veřejnosti, jejíž vztah ke komunistům je posud odtažitý a vlažný, v důsledku tohoto zjevně diskriminačního zacházení s nimi neposilují.

Nikoho by rovněž nemělo překvapovat, že pro valnou většinu voličů sociální demokracie je dnes mnohem přijatelnější představa většinové koalice ČSSD s KSČM nežli koalice s kteroukoli ze stran vládní koalice. Pokud se komunisté mohou volné soutěže politických stran účastnit, nemůže jim nikdo bránit v tom, aby na základě výsledku voleb vykonávali moc, a to dokonce ani tehdy, kdyby měli obsadit v příští vládě funkce ministrů obrany, vnitra a spravedlnosti.

Jako obvykle je v nynějších výpadech proti KSČM až obscénní míra pokrytectví. Už to prosím vás pochopte: komunisté se nestávají přijatelnějšími kvůli tomu, že by se lidí zmocňovala touha po návratu Husákova režimu, ba dokonce se nestávají přijatelnějšími ani kvůli své současné programové znamenitosti. O jejich programu je konečně známo jen velmi málo, a kdybychom si dali práci s komparací, zjistili bychom patrně, že je v mnoha ohledech zdrženlivější než programy běžných skandinávských sociálních demokratů.

Tolerance k nim vzrůstá z úplně jiné příčiny. Hrůzu z možného návratu komunistů k moci totiž celkem spolehlivě odplavil úžas nad způsobem výkonu moci, který provozuje současná česká pravice; a obava, že by v tom mohla pokračovat, je mezi velkou, patrně výrazně většinovou částí občanské veřejnosti mnohem větší, nežli obava z toho, že v příští vládě budou komunisté sociálním demokratům koaličním partnerem.

Pokud by čeští novináři v našich pravicových médiích – a jiná prakticky nemáme – mínili své zděšení z možného návratu komunistů k moci vážně, museli by již patrně vyvodit nějaký důsledek z faktu, že jejich po dvě desetiletí opakované strašení nijak nevedlo k úpadku KSČM. Kdyby byli důslední, museli by se zamyslet nad tím, zda by nějaká jiná cesta nevedla k cíli účinněji.

A taková cesta tu zajisté je. Spočívá v poctivé reflexi a kultivaci nekomunistické části české politiky. Jenomže míra selhání českých médií hlavního proudu v tomto ohledu není o nic menší než míra selhání české politické reprezentace.

Tak dlouho se tu v ideologické předpojatosti a zarytosti předstíralo, že vláda pravice je z jakési běžnými smysly nerozpoznatelné příčiny za všech okolností příznivější nežli vláda levice, až jsme se propředstírali k právě končícímu desetiletí mezinárodní ostudy na Pražském hradě a zkorumpované, zaživa se rozkládající a fenomenálně nekompetentní vládě Petra Nečase.

Lidé si pamatují ten takřka ohlušující jásot, s nímž česká média vítala Nečasův a před ním i Topolánkův nástup k moci, pamatují si systematické poškozování levice a mnozí si dokonce pamatují i mimořádně nevkusné budování Klausova kultu osobnosti.

Výsledek ideologické předpojatosti a pokrytecky dvojakého psaní o společnosti je trojí: pravice vypadá jak muzeum stvůr, protože se o přízeň médií nemusela vůbec nijak snažit. Valná část občanské veřejnosti nebere média hlavního proudu takřka v ničem podstatném vážně. A konečně, podíl komunistů na moci se většině lidí jeví jako menší zlo než pokračování jakékoli vlády současné české pravice. K takovému výkonu je snad možné i gratulovat.

Před hlubokou reformou tak stojí nejen česká pravice, kterou po konci Nečasovy vlády zřejmě čeká poměrně nesnadné kříšení, ale rovněž česká média. I pro ně se s koncem Nečasovy éry uzavře údobí, v němž se marně pokoušela nejprve obelhat sebe sama a posléze ztratit vlastní paměť.

Jistě to bude znamenat mnohem vážnější problém pro média veřejnoprávní, která tu selhávala a selhávají přímo ve své statutární úloze, nežli pro média soukromá, u nichž lze systematické překrucování skutečnosti alespoň zdůvodnit – řečeno postaru – třídním zájmem jejich vydavatelů.

A v těchto pitoreskních kulisách se komunisté vracejí na hlavní scénu české politiky. Až dosud hráli roli jakéhosi Godota; jejich postavení bylo solidně zajištěno, aniž by museli odříkat jedinou repliku, předvést se byť jen v jediné scéně. Je přitom vyloženě příznačné, že gesto, jímž se uvedou v následujícím dějství české politiky, v němž by najednou mohli hrát jednu z hlavních rolí, spočívá v jejich stanovisku ke kvapem se blížící volbě prezidenta.

Příznačné proto, že to byly právě dvě předcházející volby prezidenta, jež nám poskytly jinak jen mimořádně vzácně se vyskytující příležitosti posoudit, jak naši současní komunisté jednají, mají-li reálnou politickou odpovědnost a moc. Je přitom třeba bez okolků říci, že v obou předcházejících pokusech selhali tak fatálně, až se člověku mohlo začít zdá, že ony jinak zcela prostoduché úvahy o zákazu vlastně měly určité kouzlo.

Jedním z nejvýmluvnějších obrázků prezidentské volby roku 2003 je Vojtěch Filip zdrceně sedící s hlavou v dlaních po té, co se mu a jeho kolegům právě podařilo do funkce hlavy státu instalovat úhlavního nepřítele české levice Václava Klause. Říkalo se tehdy, že svými hlasy pro Klause mnozí chtěli jen postrašit sociální demokraty a donutit je s komunisty jednat. Přít se marno, postrašit se věru rozhodně podařilo ledaskoho, od Chile po Brusel by mohli vyprávět.

Poučili se komunisté ze svých hlav v dlaních? Jak se to vezme. Budeme si bohužel muset ještě připomenout, koho si doopravdy vybrali jako svého prezidentského kandidáta před pěti lety. Jistě by dnes byli rádi, aby už o tom nikdo nemluvil, dokonce máme takové podezření, že by si raději povídali o zločinech z 50. let nežli o své pět let staré prezidentské nominaci. Nedivili bychom se, kdyby se lecjaká komunistická hroší kůže změnila v husí, jenom to jméno vyslovíme nahlas: J-a-n-a B-o-b-o-š-í-k-o-v-á.

Ó, jak šťastní musejí být komunisté, že tu veřejný prostor posud ovlivňuje totalitární doktrína „nemluvit s nimi“. Novináři jimi straší, kladou jim nesčetněkrát zodpovězené otázky týkající se jejich minulosti, jež odbudou předvídatelnou a pro jejich potenciální voliče zcela přijatelnou odpovědí, a všem zúčastněným to tak vyhovuje, protože o tom, jací jsou komunisté doopravdy dnes, nebylo nutné hovořit.

Protože, co kdyby se jich někdo zeptal, proč letos už o své kandidátce zpřed pěti let neuvažují. Změnila se ona, anebo oni? Buď jak buď, je vcelku jasné, jaké jméno by dnes do linie Klaus-Bobošíková zapadlo. Pokud by tyto dvě nominace měly vystihovat reálnou představu komunistů o hlavě státu, pak by měl mít Miloš Zeman vyhráno. A tak sám fakt, že rozhodnuto zatím není, lze pokládat za pozoruhodný.

Zdá se, že jakkoli by mnozí komunisté rádi věřili, že se změnila Jana Bobošíková, ve skutečnosti se mění oni. A také doba se mění. Už nebudou onou divadelní postavou, o níž se mluví, na níž všichni tak nějak čekají, ale přitom čím dál tím víc doufají, že ve skutečnosti nepřijde. Začíná pro ně údobí, z nějž mají možná mnozí z nich větší strach než Naděžda Kavalírová: bude se s nimi mluvit, věcně, prakticky, otevřeně o tom, jak chtějí, aby stát vypadal a jak se chtějí podílet na jeho správě. Z toho hlediska bude právě jejich rozhodnutí, koho podpoří v přímé volbě prezidenta, zásadní informací.

Abychom k nim nebyli úplně nespravedliví, je fakt, že ve dvou předcházejících volbách s nimi nevedla demokratická levice rozumný rozhovor o možných kandidátech. Kdyby ČSSD v roce 2003 navrhla skutečně levicového, přitom široce respektovaného kandidáta, neměl by Klaus sebemenší šanci. Kdyby protiklausovský blok navrhl v roce 2008 jiného kandidáta nežli liberála Švejnara, nemuseli se komunisté ztrapňovat vlastní nominací.

Dnes je ale situace jiná. Izolace komunistů skončila a jen oni sami se do ní mohou znovu uvrhnout. Je totiž jen jeden jediný důvod, pro nějž by mohli podporovat pomstychtivý přízrak z minula v osobě Miloše Zemana. Nemohou si přece myslet, že člověk, který o Íránu či Palestině mluví jako fanatický americký kazatel z rozhlasové stanice někde v Idahu a který je intimním spojencem Václava Klause, může reprezentovat levici. To jim uvěří možná Valtr Komárek a Marie Benešová, ale jinak už asi nikdo.

Pokud komunisté Zemana podpoří, udělají to proto, aby poškodili sociální demokracii. Byla by to sázka na to, že Zeman na Hradě může ČSSD dlouhodobě oslabovat, ba dokonce ji může i rozštěpit. Byla by to sázka krajně riskantní, protože Zeman bez ohledu na stanovisko komunistů s největší pravděpodobností nebude mít v případném druhém kole v přímém střetu s Janem Fischerem mnoho nadějí.

Reálnou sílu Zemanovy strany změřily poslední volby, perspektivním partnerem dozajista není. Křehké vztahy mezi ČSSD a KSČM by ale podpora Zemanovi spolehlivě ochromila. Namísto spolupráce při nápravě spouště, kterou po sobě Nečasova vláda zanechá, namísto možného promýšlení, jak založit dlouhodobou kulturně-politickou převahu levice, v níž obě dvě strany mohou mít své místo, by tu vznikl nový těžko překročitelný příkop.

Argument, že s komunisty, kteří jen čekají na příležitost bez jakýchkoli skrupulí a programových ohledů poškozovat sociální demokracii, spolupracovat nelze, by se vyvracel těžko. Protože komunisté tentokrát nemají alibi jako před pěti a deseti lety; tentokrát nemohou tvrdit, že neměli možnost podpořit věrohodného, skutečně levicového kandidáta.

A co si myslíte vy? Diskuse (33 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Levicová či konzervativně normalizační? Pátek, 7.Prosince 2012, 15:40:35

Je to zajímavý test toho, zda je a bude KSČM spíše levicová či konzervativně normalizační strana. Zatím svou podporou Klause a Bobošíkové se projevovala spíše jako konzervativně normalizační. Toto křídlo také pravděpodobně reprezentuje Remek jako normalizační hvězda - kosmonaut, naopak Dolejš spíše reprezentuje křídlo demokraticky levicové. Mimochodem myslím, že Klaus byl a je typický konzervativně normalizační produkt, to mu v minulosti zajistilo podporu jak na pravici, tak v řadách KSČM. Uvidíme, ale spíše bych řekl, že KSČM najde nějaké lišácké řešení, aby se nemuseli vyslovit přímo. Myslím, že to na samotnou volbu tak velký vliv mít nebude, že jde spíše o to, jakou cestou půjde KSČM.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

O stranách - nejen komunistických (do vaší knihovničky) Pátek, 7.Prosince 2012, 16:48:49

Abych zachoval nepsanou tradici, která žádá prchnout od tématu rychle a zbořit za sebou mosty, nabízím následující test pro čtenáře DR. Doufám, že mi to redakce DR i pan docent Konvalinka prominou. Od ostatních čtenářů to nežádám.

------------------------------------

① Komunisti zlatí,vraťte se. vykopejte tento pravicový maras spolu s křesťanským, homosexuálním, pedofilním, zlodějským hnojem na vždy z této země. Jste jediná, plně demokratická strana, které záleží na obnovení této rozkradené a zbídačené země. Jste jediní, kteří mají eminentní zájem na potrestání všech zlodějů. Jste jedinou stranou, co tu za posledních 22 let nic nerozkradla. Udělejte nové zákony, obnovte v referendu trest smrti. V referendu proto, aby vás nemohl nikdo osočovat, že jste to udělali sami a záměrně. Pak společnýma silama postřílíme všechny největší zloděje a to i z minulých vlád. Ostatním dáme doživotí a 20 leté tresty těžkého žaláře.


②… strany činí ve státě demokratickém revoluci zbytečnou“ svou funkcí kontrolující, řídící a spravující, čehož „jsou si vědomy dnes i strany socialistické, které samy prohlašují, že hlasovací lístek může sám o sobě provést revoluci“¨.


③… ve všech organizacích působí mechanismy a tendence, které nutně vedou ke vzniku oligarchie (vládě několika nejbohatších osob) jako mocenské struktury. Autor se snažil tento zákon demonstrovat na příkladu politických stran a odborových svazů. Vedení velkých komplexních organizaci se vždy dříve či později zvrtne k oligarchii, když se začne více zajímat o uchování si nabyté moci než o původní cíle skupiny / organizace. Každá organizace se dělí na vedoucí menšinu a vedenou většinu, přičemž o všech důležitých otázkách rozhoduje menšina. Demokracii znemožňují tři tendence spočívající v podstatě lidské přirozenosti, politického boje a organizace. Aby organizace předešly těmto tendencím směřujícím k oligarchii, autoritářství a byrokracii, musí zajistit pár kroků:
1. Musí být zachovány postupníctvo vedení, tak aby si nikdo nestihl upevnit své postavení natolik, že by se již nedal odstranit.
2. Lídři nesmí získat absolutní kontrolu nad centralizovanou administrativou.
Pokud se udržuje komunikace mezi lídry, rozhodnutí se dělají společně a přitom se udržuje výměna vedení, byrokracie vzniká hůře. Byrokratické odosobnění a odebrání moci jednotlivce nad ním samým způsobuje, že lidé poslouchají moc až příliš, spíše rituálně než vědomě. Rezignují na své postavení, protože vědí, že stejně nic nezmůžou.


④ Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít o hlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že maj hlas ze Štěchovic ...


⑤ Ať tak či onak, jednoho předsudku zděděného po komunismu bychom se už konečně měli zbavit: totiž přesvědčení, že stát, respektive strany, jsou ti jediní, kdo má ve všem pravdu a kdo umí nejlépe rozsévat dobro. ...
První citát, jehož autorem je „apolo12“ je zachován v originálním znění . Pouze zjevný překlep „testy“ jsem opravil na „tresty“. S tou chybou by to sice znělo zajímavě; nebyl to ale, myslím,autorův záměr. Není těžké uhodnout, kde byl tento názor „zveřejněn“. Jako ukázka stylu politického myšlení není úplně nezajímavý. Datum: 13. listopadu 2012 (Autor tedy správně mluví o 22 letech – do 23 chyběly ještě 4 dny.Zbylé čtyři citáty jsou řazeny chronologicky podle doby vzniku. Abych čtenáře šetřil, vybral jsem pouze čtyři.

Uhodnout jejich autory nebude snad tak těžké.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Údajně nadějný kandidát na presidentský úřad Pátek, 7.Prosince 2012, 23:35:52

Miloš Zeman má za sebou excelentní soubor podporovatelů:
K nejhlučnějším patří aktuálně Valtr Komárek, Ringo Čech, Zdeněk Škromach a Jaroslav Palas.

Dráha Valtra Komárka od poradce Fidela Castra přes zhrzeného adepta na přinejmenším premiérské křeslo po roce 1989 až po podporu Zemana nejnázorněji ukazuje křivku postupující demence tohoto mnohými obdivovaného kmeta.

Anna Šabatová - Praha 2

ad Martin Šimsa Sobota, 8.Prosince 2012, 14:55:55

Tak už víme, bohužel. Martine, předvídal jsi správně.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Sobota, 8.Prosince 2012, 15:20:36

Víme jaké rozhodnutí vyhlásili.
Víme také, zda k tomu potřebovali brát nějaké drogy, a pokud ano, jaké? - Nechce se mi moc věřit, že by byli naprosto "clean".

Teď je otázka, zda správně před(po)vídají i ti mnozí, kdo říkají, že spadnou a rozprsknou se dole jako neopravovaná římsa.

2009_09_19_5372

Bohumír Molnár - Československo

Neděle, 9.Prosince 2012, 04:42:13

V KSČM to bude asi stejné jako v ČSSD. Své stoupence tam mají jak Zeman, tak Dienstbier.

Vedení ČSSD si podporou Dientsbiera zadělalo na vnitrostranický problém.

Vedení KSČM se svým neutrálním rozhodnutím vyhnulo jak vnitrostranickým problémům, tak případnému konfliktu s ČSSD.

Členové i voliči ČSSD i KSČM se stejně rozhodnou po svém …

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Bohumíru Molnárovi Neděle, 9.Prosince 2012, 05:19:9

Souhlasím s Vaším střízlivým komentářem, který jako skoro pokaždé vystihuje to důležité. - Uvidíme co socani s tím zadělaným těstem udělají až jim vykyne (2014?). A taky jestli dali kvásku moc nebo málo.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Když jezevec zanotuje labutí píseň Neděle, 9.Prosince 2012, 08:51:49

Škoda, že už mezi nám není Jan Werich.

Ten by dovedl lapidárně komentovat tezi spisovatele Pavla Kohouta, že „i z blbců ještě může něco být“ (LN 16.8.2008).

Miloš Zeman je živým dokladem toho, že se to ne každému, přes mnohaleté úsilí, musí podařit.

Autor, který napsal jeden z nejvýznamnějších novinářských článků druhé poloviny dvacátého století, a jehož názor na novináře je notoricky znám, nabízí medailónek českého novináře. (1)

Novináře, který podobně jako několik jeho kolegů (Jiří Hanák, Karel Kyncl, …) věděl, že statečnost je potřebná zejména tehdy, kdy převládá beznaděj a že nemá valný smysl si ji schovávat na lepší časy, kdy některá rizika pominou.

„Quod licet bovi, non licet Iovi“,

chce se vykřiknout tváří v tvář takové nestoudnosti.

Věřím, že Jiří Dienstbier prokáže, že je synem svého otce a nalezne odpověď důstojnou kandidáta na presidenta České republiky.

Petr Dimun vyslovuje názor (2), že že Miloš Zeman „byl lepší srandista a komik, než politik“. To je podle mého mínění nemístná shovívavost.

Petr Dimun se – doufám – také mýlí, když píše (2):
„Odhaduji, že se v krátké době na podporu Zaorálkem „vylučovaných“ podporovatelů Zemana v soc. dem. vysloví Zdeněk Škromach, který se ošije nad nedemokratickými praktikami. Do Vánoc se na stranu Zdeňka Škromacha postaví Michal Hašek a celou prezidentskou kampaň Jiřího Dienstbiera si ČSSD může, s odpuštěním, strčit za klobouk.“

Český volič si půjde, pakliže mu to Jan Kubice dovolí, za pár týdnů volit svého presidenta. Ten president bude takový, jakého si ten volič zaslouží. – Spolu s ním si ho nepochybně zaslouží všichni ti, kdo volit nepůjdou. Otázkou pak zůstane, zda si ho zaslouží také ti, kdo budou volit jiného kandidáta než konečného vítěze. Všichni dohromady rozhodnou o tom, zda zvolí člověka, kterého si tato země zaslouží.

Z nebe se na to budou dívat Jiří Dienstbier, Jan Palach i Karel Kosík. Na ně, a nejen na ně, vzpomínám s úctou.

* Co Vy na to, Jakube Patočko?

(1) http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zeman-o-souperi-Dienstbierovi-Odvolali-ho-pro-neschopnost-A-jeho-tatinek-256310
(2) http://www.vasevec.cz/vip-blogy/petr-dimun-je-treba-zabit-zemana

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

mohlo to být i jinak Neděle, 9.Prosince 2012, 09:26:32

B Molnár má pravdu v té nejobecnější rovině - tedy když říká že V KSČM i v ČSSD má své stoupence jak Zeman, tak Dienstbier. a že zatímco ČSSD má proto vnitrostranický problém,.tak vedení KSČM se svým neutrálním rozhodnutím vyhnulo těmto debatám.
S jednou nuancí - Diesntbier je stranický kandidát ČSSD,v tom je pdosata problému. kdyby KSČM kandidovala Remka a někdo ve vedení se rozhodli bojova např. za Okamuru, tak by nás to trhalo naprosto stejně.
Takhle ale říci nějaké jméno není srovnatelný problém, jednak se každý volič stejně zachová dle uvážení a jednak se tím vysílá signál zda je nám bližší politika pragmatické moci (Zeman) a nebo perspektiva součinnosti levice (Dienstbier). To že jako partner je rozdíl mezi ČSSD a
SPOZ je snad jasné.
Ale ta opatrnost KSČM je jako svého druhu vzkaz také asi pochopitelná a je vizitkou celé této přímé prezidentské volby se kterou se spojovalo příliš nadějí a teď to dopadlo takhle. (lepší prováděcí zákon, společný kanddát levice - to všechno mohlo být a není....

Luděk Ševčík - OSVČ

Neděle, 9.Prosince 2012, 10:16:13

Proč okolo toho dělat takovou vědu? Včera to Zaorálek v Právu napsal přesně. Jestliže členové vedení odmítají respektovat volbu strany a chtějí dát hlas členu jiné, ne zrovna moc spřátelené strany, je to špatně a je třeba okamžitě hledat řešení. Když bereš prachy za jeden klub, tak proti němu nemůžeš kopat. Pokud to přesto uděláš, tak sbohem.
U komunistů to není o moc složitější. Pokud se chtějí presentovat jako skutečně levicová strana, musí zákonitě hlasovat pro kandidáta, který je skutečně levicový. Takže Zeman ani náhodou. Zákulisní politické hry, které naznačuje Jiří Dolejš, se sice také hrát musí, ale zvolení Zemana nepoškodí jen ČSSD a jestli si KSČM myslí, že na tom vydělá, tak se ošklivě mýlí. Volič se jistě zachová podle svého uvážení, ale jasné slovo z vedení by nerozhodnutým pomohlo a špatně rozhodnuté by mohlo zviklat.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

⟹ "Ať žije KSČ !" ⟸ Neděle, 9.Prosince 2012, 10:46:54

Opravdu nevím, co ke slovům Ludka Ševčíka dodat.

Takže snad jen pár marginálií:


① "Jiní o lidech, my s lidmi"

- matně si vzpomínám, že něco takového bylo sloganem nějaké politické strany. Nevíte někdo náhodou, která to byla?


② "Komunisté budou demokratickou stranou tehdy, až listopad 1989 budou považovat i za své vítězství"

- to nenapsal nikdo menší než František Šamalík.


③ „Sekretariát Ústředního výboru KSČ se dne 28.6.2012 … rovněž se zabýval přípravou KSČ na přímou volbu prezidenta republiky v roce 2013.

V této souvislosti provedl hodnocení adeptů a zájemců o HRAD. KSČ vyjadřuje podporu Ing. Miloši Zemanovi, CSc, který byl zvolen za Občanské fórum do Sněmovny národů Federálního shromáždění, později byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedou vlády ČR a předsedou České strany sociálně demokratické.

Pozici KSČ lze vyjádřit heslem: ,ZEMAN NA HRAD!´ KSČ v těžké situaci, v níž se nachází naše země, se znovu obrací na parlamentní stranu KSČM (Komunistickou stranu Čech a Moravy) a vyzývá ji k těsné součinnosti při nadcházejících významných volebních aktech.

Vyzývá ji dále, aby se nenechala unést hrou o růstu preferencí, kterou v současné době rozehrávají v této zemi blíže nepojmenované subjekty, jejichž cílem není vítězství reálné levice, ale vytvoření ještě složitějších podmínek pro lidi naší země.“

Potkal Kohn Roubíčka.

Kohn: Už si pane Roubíček rozmysleli koho budou příště volit?

Roubíček: Takový věci já si rozmejšlet nepotřebuju , pane Kohn.

Kohn: Takže voni volej úpně bez rozmyslu?! To bych vod nich vážně nečekal...

Roubíček: Jakýpak bez rozmyslu - Hospodin mi poradí.

Kohn: A sou si tim tak jistej?

Roubíček: Na Hospodina je spoleh; von ví, že kdyby si to s náma Židama rozházel, tak to může zabalit ...

Kohn: No to maj úplnou pravdu. Ale smim se jich přece jen zeptat, kdy asi s tou Boží pomocí počítaj?

Roubíček: No za plentou přece. Vezmu lístky, zamíchám a jeden vytáhnu a hodim do urny. - A mezi náma řečeno, von v tom žádnej velkej rozdíl není.

Kohn: No já nevím, přece jenom - von ten Dienstbier je kandidát, a ten jezevec z Vysočiny je jenom zájemce...

Miroslav Tejkl - Chrudim IV.

Neděle, 9.Prosince 2012, 13:34:58


Ze svého hlediska se rozhodla KSČM logicky a správně.


"Proč okolo toho dělat takovou vědu? Včera to Zaorálek v Právu napsal přesně. Jestliže členové vedení odmítají respektovat volbu strany a chtějí dát hlas členu jiné, ne zrovna moc spřátelené strany, je to špatně a je třeba okamžitě hledat řešení. Když bereš prachy za jeden klub, tak proti němu nemůžeš kopat. Pokud to přesto uděláš, tak sbohem. "


Podle těchto zásad by ale neměla jistá skupina vysokých stranických představitelů ČSSD, poslanců a senátorů už 10 let v této straně co pohledávat ...


Já jen uvádím, že pokud bude v druhém kole Zeman a Fisher, což je pravděpodobné, mně žádná stranická výzva k aktivní volbě Fishera v takovém případném druhém kole NEDONUTÍ.

A levicový charakter Zemana?

Bernard Kouchener byl pro mně levicový politik - bez ohledu na své postoje, pokud jde o Srbsko.

Petr Uhl nepřestává být levicovým, pokud přijal cenu Karla Velkého od landsmanšaftu.

Zeman může být klidně levicovým a podporovat úder proti Iránu - to se nevylučuje.
Válka ve Vietnamu nevypukla v době republikánského, ale demokratického prezidenta USA

Jsou prostě lidé v ČSSD, kteří se panicky bojí, že nakonec přijde spravedlivý trest za jeden svinský podraz v minulosti.
Tito lidé se pokoušejí dokonce sociální demokraty přesvědčovat, že Zeman bude stranu rozkládat.

Strana, jejíž kondice závisí na tom, jestli se proti ní Zeman zaměří nebo nezaměří, nestojí za to, aby vůbec existovala ...

To říkám jako jeden z místních zakladatelů-obnovovatelů ČSSD v roce 1989 ...

A panu Patočkovi doporučím, aby když padne slovo Zeman, aby nesedl a nepsal článek (o jehož obsahu budeme beztak vědět předem ještě než si ho přečteme), ale aby si vzal nějaký prášek a zapil ho vodou ...

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

k Miroslavu Tejklovi Neděle, 9.Prosince 2012, 14:31:7

Asi na mnohém z toho, co říkáte, něco bude, zejména s třetím odstavcem od konce bez výhrad souhlasím
ale
až budou konečně vypořádány všechny ty šíleně důležité a do třetího kolena nezahladitelné kádrové škraloupy různých osob v ČSSD,KSČM a přilehlém okolí - co pak?

Bude pak konečně dovoleno ptát se také na věci, které považuje za důležité pro svůj život zbytek populace/národa?
Či je to snad dovoleno už teď?

Mám-li se zeptat polopaticky:

je důležité, zda jedinec náležející do množiny
-- blb, gauner, kariérista, sobec --
(dosaďte si dle libosti výraz, který Vám více konvenuje) - přičemž se tento názor opírá o doložitelná fakta a je sdílen statisticky významným počtem lidí - zda takový jedinec patří k
-- levici, středu nebo pravici -- ?

A pokud to pro budoucnost této společnosti a této země podstatné je, rád bych slyšel proč?

Luděk Ševčík - OSVČ

Neděle, 9.Prosince 2012, 17:08:30

Pane Tejkle, pokud je Zemanovou touhou pomstít se za to, že jej ČSSD nepodpořila při jeho kandidatůře, nemělo by to být pro jeho potencionální voliče velkým varováním? Copak může být programem vrcholné politiky msta?
Zeman není levičák, kdyby dříve nezabral šéfování pravici Klaus, vzal by je Zeman. Jeho "levicová" politika byl paskvil. Velkohubé řeči o "čistých rukou" a přitom se akorát rozdávaly kšefty velrybářům, podepisovaly pakty s ODS a chystal se post pro korunního prince. To, že Zeman není levičák právě potvrzuje i jeho náhled na zahraniční politiku. Srovnání s politikou demokratických amerických presidentů je hodně vedle, neboť ti jsou sice proti republikánům levicoví, ale v Evropě by byli spíše pravicoví.
Zeman ČSSD nerozbije, i když by si to možná přál. Jako president ale může působit jako brzda nutných politických změn, což je vzhledem k jeho předchozímu politickému působení předvídatelné. To sice zní jako běžné politické fráze, ale pro velmi mnoho lidí to může znamenat značné zhoršení kvality jejich života. A tady by měl každý levičák zpozornět. Tahle volba by se neměla stát nějakou machiavelskou hrou, nějakým politickým šachem, ve hře jde pro řadu lidí o příliš mnoho. Podpořit kvůli poltickým hrám a osobním ambicím pomstychtivého objímače stromů znamená zradit skutečnou levicovou politiku.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

přesně Neděle, 9.Prosince 2012, 18:17:0

"Zeman není levičák, kdyby dříve nezabral šéfování pravici Klaus..." - bral co na něj zbylo.

Z těchže pohnutek vstupovaly do politických stran stovky a tisíce lidí i v regionech - kde jedni byli rychlejší, a zabavili pro sebe určitou politickoiu nálepku/barvu, spěchali ti druzí zajistit si také svůj díl potenciální kořisti.

Znám to z vyprávění celé řady přátel z nejrůznějších koutů republiky. - Nebo že by všichni ti lidé trpěli stejnými předsudky a nedostatkem soudnosti??

Toto je jeden z "politických" fenoménů, jež souvisí s mou otázkou výše: zda a proč je důležité, k čemu se kdo verbálně hlásí.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Klaus a Zeman Pondělí, 10.Prosince 2012, 13:49:24

spolu dva roky bojovali, 1996-1998, od té doby, tedy čtrnáct let (!) se objímají, citují a obdivují. Zeman je Klausovým kandidátem.

Proč by byl Zeman nejhorším možným prezidentem, viz zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=18401

Jakub Patočka - šéfredaktor DR, Brno

Komunisté se vycajchnovali Pondělí, 10.Prosince 2012, 15:35:51

No tak bavili jsme se v pátek s jedním kolegou o tom, koho asi komunisté podpoří -- a on soudil, že Zemana. Že to ale udělají tak, aby na ně kvůli tomu nikdo nemohl, to nás nenapadlo.

Panu Kopeckému děkuji za připomenutí skvělého výroku Františka Šamalíka: tam evidentně komunisti ještě nejsou. A taky za anekdotu, která mě fakt pobavila.

Panu Tejklovi doporučení rád vrátím -- pamatujte si anglické přísloví: "Člověk by si měl dobře rozmyslet, co si bude přát, protože by se mu to mohlo splnit."

A panu Dolejšovi: no mohlo to být i jinak, ale pořád jste prostě tou stranou, která před deseti lety zvolila Klause, před pěti chtěla Bobošíkovou, a teď se bála navrhnout Remka nebo kohokoli vlastního, aby náhodou nestál v cestě té maloměšťacké pokrytecké zombii. (Pan Tejkl vidí, že jsem si jeho doporučení vzal k srdci.) Bravo.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

K tomu Žákovi Pondělí, 10.Prosince 2012, 16:33:37

(ad Martin Šimsa - 13:49:24)

.. je fajn, že je čas od času takový moudrý, a že se to lidem přímo líbí.

Že by ale napsal něco o svých vlastních zkušenostech v politice - to jsem nikde nezahlédl.

Já jenom, když už se kárají "komunisti" - třebas dnes většinou slovy mírnými a laskavými, proč se také nepodívat, co nám po sobě zanechali zákonodárci a jejich moudří pobočníci let devadesátých?

Bělohradský též prodělal jistý "posun"...

A co se Zemana týče - pokud někdo ani dneska není schopen vidět, co je to za

děsného (nikoli jezevce, ale) "v..a" -

je úplně zbytečné přesvědčovat takového voliče analýzami a dalšími rozumnými argumenty proti - nebo lidé vážně chtějí dvaapůltého EGOMANA na Hradě?!

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Jakubu Patočkovi Úterý, 11.Prosince 2012, 05:47:0

Jsou různé úhly pohledu ...
http://de.netlog.com/jank48/blog/blogid=5305934#blog

Petrasek Milan - penzista

Komunisté podpořili logicky opět pouze sebe Úterý, 11.Prosince 2012, 09:43:13

Jako škarohlíd tufurt tvrdívávám, že
zaprvé - jakákoliv jiná než pragmatická strategie komunistům, klerikálům a vůbec z dogmat tmelených seskupení, je pouze podřezáváním větve pod jim vlastními hýžděmi.
zadruhé - proto očekávat od nich zájem o podporu celospolečenského zájmu, která by jim byla sebevraždou je lhaním si do vlastní kapsy.
O pozadí a tváři tohoto tragicky zabetonovaného stavu nás brilantně informovali ve svém dialogu fundi pan Heller versus realo pan Dolejš.
Škarohlíd má vždy pravdu.............nepřál bych si.

j

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

tak co je ta pravá debata ? Úterý, 11.Prosince 2012, 17:45:52

pane Petrasek, trochu objektivity do toho žehrání, prosím - argument výměny názorů s panem Hellerem myslím moc neobstojí. Možná to nebylo pro vás moc revoluční a objevné, ale jiné diskuse se obávám také ne. Nemícheme povrchní modnost, verbální vehemenci a skutečnou inovativnost racionálního myšlení.
Mimochodem, těžko lze okecat že pro bývalého předsedu ČSSD Zemana je současný čestný předseda ČSSD,současná místopředsedkyně ČSSD, a čerstvě také předák konfederace odborů blízký ČSSD atp. atp. Takže to s tím měštáckým pokrytectvím je to asi složitější...

P.S. několik krajských výborů KSČM se nad rámec rozhodnutí ÚV nyní usneslo jmenovitě na podpoře J. Dienstbiera a odmítlo tím M. Zemana, aniž by to byl nás stranický kandidát. Co takhle začít s hledáním viníků tohoto problému také jinde ?

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

nehledejme viníky Úterý, 11.Prosince 2012, 17:55:1

hledejme ty, kdo chtějí něco dělat

Petr Litschmann - M.Žižkov

tt, hledejme vinaře Úterý, 11.Prosince 2012, 22:59:51

_jakpak asi funguje zimní poštovní spojení Zischkow-Vienna?

(Je všeobecně známo, na východ od Veitsberg, že vevnitř se nachází ona zásadní indegrience:-)

Petrasek Milan - penzista

pokusím se pane Dolejši Středa, 12.Prosince 2012, 11:19:39

žehrání na pluralitu názorů přenechat dogmatikům, kteří chtějí i dělají úderné politické programy. Mým pokusem o přiblížení se skutečnosti na základě racionálního myšlení bylo opakování zkušenosti s následky role KSČM jako instalátora moci pravice, kterou KSČM dostala v minulém století od lstivých pravicových sudiček do kolébky - inklusive rudý hadr. Na masovém slabomyslném antikomunismu se tak KSČM podílí výrazně více, než jakákoliv evropská KP.
Proč asi? ....ani bych se nejraději neptal
Že evropská levice se také ještě nezberchala omlouvá ........řekl bych

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Petru Litschmannovi Středa, 12.Prosince 2012, 11:24:34

Pokud je to červené, jsem pro štýrská vína.
Ale nejsem zas takový znalec, a hlavně vůbec ne "vlastenec" takže beru francouzský Merlot, australský Shiraz nebo španělské Tempranillo,nebo cokoli ze Sicilie,pokud to není stáčené v Německu, taky, ne-li hlavně, proto, že to přijde levněji....

Ale nezapomeňme kvůli tomu ani na aktuální problémy:

MILOŠ ZEMAN
je kandidátem, kterého podporuje KSČ s Miroslavem Štěpánem na čele - doufám, že to vezmou v potaz alespoň někteří voliči,

Čekám, kdy už to Jiří Dienstbier zmíní v televizi.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

otázka opravdu zní "Co dělat" Středa, 12.Prosince 2012, 12:33:51

pane Petrasek, ano, takovou údernost ponechme zpovykaným gauleiterům. Ale přesto je to s tím břemenem minulosti a rolemi KSČM a jiných stran v současnoti složitější Zeman opravdu není zdaleka tak velký problém KSČM jako ČSSD.
S tím štěpánovským pohrobkem KSČ má samozřejmě pan Kopecký taky pravdu, ale to s námi nesouvisí.
Racionálně vzato instalátorem moci pravice je v Evropě selhání levice jako celku a v ČR pak specifický problém ostrakizace části levice (nekomunikace) - proto také volám po otevírání pespektivy součinnosti.
V případě přímé prezdientské volby by tomu odpovídal společný kandidát, ale na to zatím asi dosud nebyly podmínky, Takže co nyní s tím nadělením ve vztahu k celé elvici ? To je důležitější než řešit Sfiinu volbu uvniotř KSČM.
P.S. rudý hadr je až na výjimky historicky věcí celého socialstického hnutí, nejen kompartaje, A na slabomyslném antikomunismu (už ne tolik masovém, ale přeci) se myslím podílí cerlá společnost - je to mentální dědictví minulosti, jakási inverze bolšvismu v nás, nikoliv jen "zásluha" KSČM.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

JD Středa, 12.Prosince 2012, 12:46:36

"S tím štěpánovským pohrobkem KSČ ... to s námi nesouvisí."

Možná by se souvislost našla:

Co takhle podpořit Dienstbiera tím, že se o Štěpánově podpoře Zemanovi bude veřejně a nahlas mluvit?
Zeman sám se tím chlubit nebude - to se raději chlubí tím, jak ho oceňují rakouští socani - a propastný rozdíl mezi Vranitzkym a Heinzem Fischerem už pak nikoho nmá zajímat.

Fischer mazal Sudeťákům med kolem huby, aby ho taky volili, přestože vítězství měl naprosto jisté i bez nich.

A Vranitzky byl - ač bankéř - narozdíl od Zemana aspoň sociální demokrat a inteligentní politik.

Když už JD nepodporuje KSČM , tak alespoň Vy, který jste podporu vyslovil - ?
Myslím si, že levicoví voliči Vás nevidí jako nositele "polibku smrti" - jakým byl zesnulý Václav Havel.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

bubák štěpán už to neyvtrhne Středa, 12.Prosince 2012, 14:32:19

jasně - to je taky argument a já se s ním netajím. , samozřejmě ale licitace s podporou osobností (kladná i záporná) je oboustranná.
Zeman má na seznamu jak Komárka a Remka, tak třeba Ransdorfa či Zavadila. A třeba Benešovou. Též lidi z prava, z umělecké fronty (rakový Dejdar)
Dienstbier kontruje Kellerem či Kohákem, má tam Mertlíka i Švihlíkovou. A třeba Wagnerovou. A řadu lidí z řad intelektuálů (třeba Znoje)
Tohle asi ale rozhodovat tolik nebude. Spše jde o sobouj mezi starou suveréní známostí a novou méně popsanou tváří. Prostě rozptyl hlasů je fakt a následuje už jen propagandistický souboj (souboj peněz na kampaň)
Drbat hlavu yb si všichni začali asi až když by nepostupil ani jeden.

Petr Litschmann - M.Žižkov

změna není možná Čtvrtek, 13.Prosince 2012, 00:17:23

" Prostě rozptyl hlasů je fakt a následuje už jen propagandistický souboj (souboj peněz na kampaň)"

Chtěl jsem se pana Dolejše zeptat, jestli tam není tečka záměrně, tedy jestli těch možností (přece)"jen" nevidí více.
Konec otázky.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Betrifft: "...Drbat hlavu yb si všichni začali asi až když by nepostupil ani jeden." Čtvrtek, 13.Prosince 2012, 03:30:4

Smazat

Co se mne týče, já si ji drbu nad jinými věcmi

a musím se spolu s panem Litschmannem ptát, zda Ing.Jiří Dolejš - o jehož počestnosti ani dobrých úmyslech nemám ani stín pochybnosti - neudělal přece jen chybu, když tak závažnou věc jako volba presidenta České republiky, notabene připříležitosti 20.výročí jejího vzniku, tímto způsobem ... "schodil ze stolu".

***

Jinak, co se zmíněné
--"řady lidí z řad intelektuálů (třeba Znoje)"--
týče, pořád ještě nevím:
Byl Milan Znoj v těch Lidových milicích? A nebo v nich nebyl? A pokud nebyl, KDO tu pomluvu, kterou zde neslušně opakuji, šířil jako první?

***

"Řada lidí z řad intelektuálů" je, pokud to správně chápu "podřada", podobně jako "množina lidí z množiny lidí" je "podmnožina". - Což dodávám hlavně proto, aby se nám ty množiny nepomíchaly.

K dalšímu studiu množin doporučuji následující autory (výběr):

① Bernard Bolzano
② Georg Cantor
③ Bertrand Russell (Sir)
④ Kurt Gödel
⑤ Jan Vodňanský

(Pro vážné zájemce pro začátek: http://mathworld.wolfram.com/SetTheory.html)

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Dobrý návod pro ty, kdo jsou před volbami bezradní ! Čtvrtek, 13.Prosince 2012, 07:15:22

CÍTÍTE SE PŘED VOLBOU PRESIDENTA STÍSNĚNI ?

NEMŮŽETE SE ROZHODNOUT ??

Nespoléhejte se na Zelenku, Mádla nebo Issovou, ale raději ZAVOLEJTE ČLOVĚKA V TÍSNI !!!

- Naši středoškoláci už to udělali, a z počtu hlasů je patrné, že se nehlasovalo pouze v Třeboni.

Zajímavé je, jakou prestiž mají u našich studentů různé typy VZDĚLÁNÍ. -

Prezidentské volby na školách
Jméno kandidáta Celkový počet odevzdaných hlasů Odevzdané hlasy v %
① Franz-Josef I. (Prof. JUDr. ) 25.010 40,7
② Fischer Jan (Ing., CsC.) 11.938 19,4
③ Schwarzenberg Karel (nedokončené vzdělání) 8.990 14,6
④ Jezevec z Vysočiny (Ing., CsC.) 5 781 9,4
⑤ Fischerová Táňa (nedokončila JAMU) 3.089 5
⑥ Roithová Zuzana (MUDr., MBA) 2.707 4,4
⑦ Sobotka Přemysl (MUDr.) 1.993 3,2
⑧ Dienstbier Jiří (JUDr.) 1.991 3,2

Jen by mne zajímalo, kdo je tentokrát ten PŘEBĚHLÍK (od Jiřího k Přemyslovi), a kolik za to dostal? – A nebo ho vydírali?

Zdroj: Člověk v tísni; Studenti vybírali z osmi kandidátů, kteří byli zveřejněni na kandidátní listině rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR ze dne 23. 11. 2012

http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-volby/clanek.phtml?id=766045

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

p. Litschman Čtvrtek, 13.Prosince 2012, 14:06:14

nevím jestli přesně rozumím dotazu - NSS rozhodl a menu kanddátů je 5 minut po 12 hodině víceméně hotové (ústavní stížnost a odklad voleb raději zatím nezohledńuji).
Poměrně málo voličů se rozhoduje podle nějakého racionálního kalkulu - spíš jde o volné inklinace (kdo řeší program či prezdientksé kompetence), ke konci kampaně funguje tzv. gravitační efekt. takže seřazení kandidátů má svůj význam. A podle tohose řadí čelo pelotonu.
Pokud tady dominuje Fischer, za ním Zeman a Diesntbier dotahuje, tak mne více trápí situace na levici než zda Fischerovi odebere hlasy Swarzenberg či Roithová s P. Sobotkou. Prostě jde o postup protiváhy Fischera do 2. kola. např. Franc je věcí spíše minoritních recesistů.
A tím pádem nejednoznačné signály které vysílá ČSSD i KSČM věc komplikují. To že v přímé volbě má velkou váhu propaganda a masová psychologie je fakt. A v tomto smyslu tam může dnes být i tečka - pokud raději dvojtečku, prosím. Ale je otázkou co za ni zařadit, kromě osobních preferencí nebo predikce nějakého řízeného skandálu.

Petr Litschmann - M.Žižkov

do polí Pátek, 14.Prosince 2012, 22:29:53

Pane Dolejši,
myslím, že jste otázku pochopil, asi tak jak jsem ji mínil. Jen se asi lišíme v pojetí toho, co je faktum a co je náhled. Původně jsem Vám to chtěl říct jinak, ale změnil jsem priority a krom toho se ukázaly meze příspěvkových polí.
Takže děkuji za odpověď tímto. Rovněž děkuji za to, že svou poslední větou připouštíte otázku.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.