Studentské volby

Výsledky studentských voleb nejsou skutečně reprezentativní a není radno je přeceňovat. Důležitá je především samotná popularizace politiky mezi mladými.

Člověk v tísni včera uspořádal další kolo studentských voleb. Na webových stránkách ředitel projektu Karel Strachota věří, že „výsledky Studentských voleb 2012 jsou v mnohém překvapivé i alarmující. Přesto je považujeme za důležité a doufáme, že povedou k širší společenské diskusi a reflexi. V souvislosti s řádnými volbami plánujeme studentské volby jakožto vzdělávací a výchovný projekt organizovat i nadále.“ Rád se role diskutujícího alespoň částečně ujímám.


Dnes je rozhodně potřeba každý projekt, který popularizuje politiku, snaží se zvýšit povědomí o volbách nebo dokonce samotnou participaci na nich, přivítat. V České republice se totiž stále zvětšuje politické odcizení a patrně zasahuje všechny vrstvy společnosti, zvláště však méně vzdělané lidi a mladé. Člověk v tísni se tak snaží patnáctileté a starší studenty motivovat k tomu, aby si svého hlasu vážili a dokázali se rozhodnout a nenechali jej propadnout. 

Jak upozorňují autoři projektu, mají studentské volby některé slabiny. Největší je patrně ta, že účast na projektu není reprezentativní. Z hlediska počtu zapojených škol nejde o záležitost masivní, bohužel participuje pouze nepatrný zlomek učilišť. A právě zde by mělo být podobných projektů realizováno co nejvíce. Není umění uspořádat popularizační přednášku na gymnáziu či střední ekonomické škole, je však obtížné oslovit učně. Mnozí pedagogové hovoří o tom, že úroveň studentů a učňů se rok od roku snižuje. Možná na učilištích zásadněji a zcela jistě je zde politické odcizení mnohem větší. Působit tam masivněji by bylo nesporně velmi užitečné.

Psát se bude pravděpodobně o výsledcích projektu, tedy samotném hlasování. Znovu je potřeba připomenout, že výsledky nejsou vůbec reprezentativní, skutečné volby by dopadly jinak. Výsledek nám však ukazuje jisté tendence. Překvapením pro mne nebylo vítězství pirátů. Ve stranickém systému představují vlastně jedinou skutečnou alternativu k zavedeným stranám, větší profesionalizací a využitím vhodných marketingových nástrojů by se mohli možná už v příštích volbách dostat přes pětiprocentní kvórum. Výsledek studentského hlasování ukazuje, že piráti jdou správným směrem. Ze všech průzkumů, které máme k dispozici, také vyplývá stále silná obliba TOP 09 a starostů mezi mladými lidmi. Proto není druhé místo rovněž žádným překvapením. Poněkud zarážející je třetí místo Dělnické strany sociální spravedlnosti. Při bližším zkoumání zjistíme, že hlavně díky silné pozici v Moravskoslezském kraji. Teprve na čtvrtém místě skončili občanští demokraté. Sociální demokraty jsme na čelných pozicích nečekali, což se skutečně potvrdilo. Zatímco piráti oslovili 20 procent studentů, sociální demokraté čtyři krát méně.

V příštích letech bude velmi důležité zvyšovat zejména u mladých lidí politickou gramotnost. Doufejme rovněž, že příští studentské volby Člověk v tísni neuskuteční těsně před parlamentními volbami jako minule. Jejich politizace by jim mohla zásadním způsobem uškodit. Což jak vidíme, by bylo na škodu.

A co si myslíte vy? Diskuse (3 příspěvky)

Jiří Karen - Opava

Volby? Sobota, 8.Září 2012, 10:23:39

Hmm, otázkou zůstává, nakolik je volební akt opravdu demokraticky angažovaným činem a nakolik pouhým depolitizovaným rituálem, jímž se jednou za čtyři roky vhodí bianco šek jedné z poboček oligarchických skupin. Jestli by nebylo třeba konstruktivnější apelovat na občanskou aktivitu v komunitě...

Ale rozumím, je třeba sveřepě mávat ze všech sil tím fíkovým listem jménem liberální demokracie...

Jevi_1

Eva Hájková - Moravskoslezský kraj

Sobota, 8.Září 2012, 11:01:38

Dnešní volby sice jsou formalitou, ale může existovat společnost úplně bez voleb? Teď myslím společnost jako celek, ne nějakou menší komunitu. Já bych na volby zas tak úplně nerezignovala, protože neoliberálové, kterým se to hodí do krámu, pak řeknou: dobrá, volby nikdo nepotřebuje, tak se budeme řídit jen tržním principem... A nebo neokonzervativci navrhnou řídit se rovnou vůdcovským principem...

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Obliba DS-SS Sobota, 8.Září 2012, 21:09:22

Diskuse pod http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/desetina-studaku-si-mela-pustit-jeden-nemecky-film ukazuje, proč stoupá obliba neonacistů. Smaug a skipper jsou pravděpodobně členové DS-SS, kteří sledují, co se o straně kde píše, a hned tam spěchají diskutovat, samy o sobě jejich názory smýšlení studentů reprezentují stěží, ale nesmysly, které tvrdí, dobře známe, a kdybychom snad zapomněli odkud, připomene nám to Smaug svou lamentací: „To přece není možné, abych každý den četl o nových a nových útocích cikánů na bezbranné lidi...‟ Myslím, že na tom by se shodl i s Františkem Kostlánem, jen ten nevyslovený předpoklad, že co se píše v novinách, je pravda, dělá ze Smauga fašistu.

DS-SS získává oblibu, protož její propagandu za ni šíří „seriozní‟ média i politici „demokratických‟ stran.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.