Ombudsman: Výsledek státní maturitní zkoušky může přezkoumat soud

Maturanti, kteří nesouhlasí s rozhodnutím krajského úřadu či ministerstva po přezkoumání výsledku své maturitní zkoušky, se mohou obrátit na správní soud. Ve čtvrtek to uvedl veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

(vd)

19.07.2012 14:41

361309_mediafax_michal_kalasek

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Foto Michal Kalášek, Mediafax

Podle ombudsmana může výsledek maturitní zkoušky přezkoumat správní soud. Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský to uvedl ve čtvrtek s tím, že on sám nemá pravomoc změnit rozhodnutí správních orgánů, může pouze prověřit, zda úřady postupovaly v souladu se zákony a principy dobré správy.

Zástupkyně ochránce zaznamenala v posledních dnech zvýšený počet podnětů týkající se výsledků státní maturity. V této souvislosti připomněla maturantům a jejich rodičům, že veřejný ochránce práv může prošetřit pouze postup ministerstva školství a krajských úřadů, které přezkoumávají výsledek společné a profilové části maturitní zkoušky.

Ombudsman je podle ní oprávněn prověřit, zda zmíněné úřady postupovaly při přezkumu v souladu se školským zákonem a základními zásadami činností správních orgánů.

Výsledkem šetření ombudsmana je právní stanovisko k postupu orgánů státní správy. V případě, že zástupkyně ombudsmana svým šetření zjistí pochybení na straně úřadů, může v odůvodněných případech žádat ministerstvo školství o přezkum. Její žádosti však ministerstvo nemusí vyhovět.

Zástupkyně ombudsmana současně upozornila na to, že pokud studenti nesouhlasí s verdiktem krajského úřadu či ministerstva, mohou se obrátit přímo na soud. V této souvislosti je podle ní nutné žalobu k příslušnému správnímu soudu (krajské soudy a Městský soud v Praze) podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí krajského úřadu či ministerstva.

S ohledem na naléhavost situace studentů pak zástupkyně ombudsmana doporučila, aby požádali soud o přednostní projednání správní žaloby. Pokud podle ní soud včas podané žalobě vyhoví, může rozhodnutí úřadů zrušit a věc jim vrátit k dalšímu řízení. Krajský úřad a ministerstvo jsou totiž rozsudkem soudu a zejména jeho právním názorem vázány.

Podrobnosti o postupu, který je třeba dodržet při podání správní žaloby, studenti naleznou například v informačním letáku ombudsmana Soudní ochrana proti rozhodnutím správních orgánů. Další informace o správním soudnictví jsou pak dostupné na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu v sekci Správní soudnictví.

Studenti, kteří se obrátí na ombudsmana s žádostí, aby prověřil postup krajského úřadu či ministerstva, by ke své stížnosti měli přiložit kopii rozhodnutí o výsledku maturitní zkoušky, kopii žádosti o přezkum adresované krajskému úřadu či ministerstvu a kopii rozhodnutí o přezkumu.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.