Příznivci DSSS: Atentát na Heydricha je zavrženíhodný a spáchali jej zbabělí nájemní vrazi

Postupné srůstání otevřených českých neonacistů (Národní odpor, Autonomní nacionalisté) s politickými strukturami krajní pravice, které momentálně představuje Dělnická strana sociální spravedlnosti, by nemělo ujít pozornosti veřejnosti.

„Před sedmdesáti lety, dne 4. června 1942, zemřel v městské nemocnici v Praze na Bulovce zastupující říšský protektor Reinhard Tristan Eugen Heydrich, podlehl následkům zranění zbabělých vrahů, kteří 27. května 1942 zaútočili na projíždějící vůz Reinharda Heydricha, pričemž Obergruppenführera SS těžce zranili. Více o atentátu si můžete přečíst v nedávno publikovaném článku. Nyní zveřejňujeme pojednání o dobových náladách, manifestacích a otevřeném nesouhlasu s tímto zavrženíhodným činem, které se po atentátu odehrály na území Protektorátu Čechy a Morava.“

Provedení rozsudku smrti nad válečným zločincem Heydrichem tedy podle autora těchto slov spáchali zbabělí vrazi a je zavrženíhodným činem. Kdo něco takového tvrdí? Asi nebude velkým překvapením, že článek zveřejnil nový server neonacistického Národního odporu Odpor info (dříve odpor.org). A to pod názvem Slib věrnosti Říši.

Heydricha zabili „nájemní vrazi“
Předchozí článek, na nějž je ve zde zveřejněném  odstavci odkaz, se jmenuje 70 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora a napsal jej známý český ideolog krajní pravice Roman Elmar Skružný (dnes již nežijící). A kdo by si snad myslel, že autor předchozího slov o zbabělých vrazích jen hloupě „žertuje“, je brzy vyveden z omylu.

„Fakt, že byly české vysoké školy zavřeny, si zavinila část české inteligence sama - když se nechala aktivně zatáhnout do některých akcí namířených proti Říši a tím vlastně i proti zájmům vlastního národa. Pokud se týká znovuotevření vysokých škol, stačí si jen připomenout datum – mělo to být roku 1942. A právě téhož roku poslal do Čech samozvaný ,exilový prezident´ Beneš paradesantní výsadky z Anglie, jinými slovy – nájemné vrahy.

Beneš a jeho zahraniční kumpáni prostě nutně potřebovali nějakou VELKOU AKCI. Jejich chlebodárci na Západě jim totiž často vyčítali, že se v Protektorátu ,nic neděje´, že není vidět žádný odpor proti Říši, že lidé normálně žijí a pracují, že mnozí z nich dokonce začínají oceňovat nový pořádek a začlenění do říšského svazku. Když se tedy nenašli dostatečně ochotní vrahové a darebáci doma, byli shozeni na padácích z letadel startujících z Londýna,“ píše krom jiného Skružný v článku.

Nacisté nejsou odpovědni za vyvraždění Lidic a Ležáků
Dále Skružný zlehčuje (na hranici schvalování) vyvraždění Lidic a Ležáků:
„Snad každý zná ještě ze školy onu účelově zmanipulovanou verzi o obcích jménem Lidice a Ležáky. Stopy pomahačů té vraždy vedly opravdu do Lidic a do Ležáků – v Ležákách byly dokonce nalezeny zbraně a vysílačky. Je nutné si uvědomit, že zodpovědnost za tyto události nenesly říšské bezpečnostní složky, ale – jak už jsem předeslal – snaha pana Beneše se ,zviditelnit´“.

Nadvláda Židů nad světem
Na novém webu Národního odporu nechybějí ani dávné evergreeny o nadvládě Židů, iluminátů či skupiny Bilderberg nad světem. Tomu se nelze divit, je to v řádu věcí. Dnešní nástupci nacistů se svého odvěkého nepřítele, „Žida, který skrytě vládne světu,“ nemohou vzdát z ideologických důvodů. I dnešní nacisté potřebují svého vnitřního i vnějšího nepřítele, bez něj s neobejdou.

Krajní pravice se centralizuje
Co by však mělo budit velké obavy, je postupné srůstání otevřených českých neonacistů (Národní odpor, Autonomní nacionalisté) s politickými strukturami krajní pravice, které momentálně představuje Dělnická strana sociální spravedlnosti. Národní odpor je prokazatelně protičeský, stojí na straně zastánců velkoněmecké říše. Pokud podporuje Dělnickou stranu SS, má k tomu jistě pádný důvod. První takovou zjevnou podporou DSSS neonacisty je jejich pravidelná účast na demonstracích této strany.

Krajní pravice (neonacisté i čeští fašisté a ultrakonzervativci) se pod křídly DSSS evidentně centralizuje. Možná budeme za čas svědky srůstání všech těchto aktivit do jedné politické síly.

Centralizaci krajní pravice pod politickou hlavičkou nasvědčuje více důkazů a indicií. Nedávno se například ultrakonzervativní, fašizující iniciativa D.O.S.T. opět zastala souzených neonacistů, stejně tak jako (již dříve) se jich zastal prezidentova krajně pravá ruka Ladislav Jakl, který prohlášení D.O.S.T. také podepsal.

DSSS „srůstá“ s českými neonacisty
DSSS pravidelně zve na své akce německé neonacisty. A mnozí členové této strany jsou taktéž prokazatelně neonacisty (viz odkazy pod článkem). Posledním zjevným důkazem prorůstání neonacistů s DSSS nalezneme na stránkách Národního odporu. Odkaz na rubriku Politika, podbarvený fotografií vůdce Vandase, je zde uveden těmito slovy: „Směřujeme aktivisty a veřejnost k pohybu na politické půdě, která je v dnešní době nutnou součástí v boji za lepší budoucnost.“ Po prokliknutí se návštěvník ocitne na stránkách DSSS.

Totéž je pod odkazem Politická mládež – ten je uveden těmito slovy: „Apelujeme na cestu politické mládeže, která se veřejně angažuje, napomáhá ke kvalitnímu chodu strany, jejíž je nedílnou součástí.“ Po prokliknutí se zjeví stránky Dělnické mládeže, což je militantní svazácká organizace DSSS, začasté personálně spjatá s neonacistickými iniciativami.

V rubrice Kontakty jmenuje server Odpor.info tyto organizace:

Svobodná mládež
Česko-Německý svaz
Dělnická mládež
Dělnická strana sociální spravedlnosti

Dva spodní odkazy opět svědčí o tom, že navázání na DSSS myslí neonacisté vážně. A odkazem na Česko-Německý svaz je opět potvrzena jejich spolupráce s krajní pravicí sousedního státu.

DSSS srůstá s německými neonacisty
To ostatně není žádným tajemstvím již delší dobu. Národní odpor uzavřel před několika lety „Základní úmluvu mezi českými a německými kamarády“, kterou tehdy zveřejnil na svém webu (odpor.org). V tomto dokumentu se dohodl s německými neonacisty, na společném postupu. Někteří z těchto německých neonacistů, především z NPD, jezdí do České republiky na pozvání DSSS, propojení této strany s německými i českými neonacisty je tak znovu prokázáno.

V úvodu této úmluvy se píše:
„V rámci neformálního setkání mezi kamarády z Česka a Německa/Rakouska jsme se shodli na následujících základních principech a společné politice. Tato dohoda se týká všech kamarádů a kamarádských spolků, které aktivně operují a vystupují pod hlavičkou hnutí Národního odporu na území Českých zemí na straně jedné a Národního Odporu Německa a Rakouska na straně druhé.“

A na čem že se to čeští, němečtí a rakouští „kamarádi“ dohodli? Na zrušení benešových dekretů, přičemž čeští „kamarádi“ při tom mohou „počítat s bezmeznou podporou z německé strany“. Jen takto může, podle této úmluvy, pokračovat spolupráce v souladu se strategickými cíli „Evropy národů“.

Úmluva pak pokračuje těmito stěžejními body:

3. V tomto smyslu záměrně stavíme na tradici Německé říše a spojenců říše jako jádra a opory Evropy. Nepřátelskou mocí páchanou zkázu na našich národech skrze biologické a ekonomické zatěžování cizími vlivy může zastavit jen náš společný boj.

4. My, české a německé kamarádské skupiny, jsme se dohodly na oboustranné podpoře a na poskytnutí vzájemné pomoci kdekoliv je to možné.

5. Tato smlouva slouží ke společnému ukončení otroctví našich národů, do kterého je uvrhla poválečná nadvláda spojeneckých vítězných mocností a povede také k odstranění jejich zákulisních sil (nadnárodní finančnictví). Tím má být položen základ vzájemné úcty k prosazované politice, která bude sloužit lidem, bude dbát na nezávislost a národní svébytnost společníků a vytvoření panevropské odpovědnosti.

Ještě pořád někdo věří propagandě malého českého Goebbelse Tomáše Vandase, že DSSS je stranou národoveckou, pročeskou?

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.