Aktivisté protestovali proti vytlačování migrantů z trhu práce

Zástupci sedmadvaceti občanských sdružení protestovali ve čtvrtek před ministerstvem práce a sociálních věcí proti zpřísňování vydávání pracovních povolení migrantům na pozicích s nízkou kvalifikací.

(vd)

11.05.2012 13:41

443635_mediafax_mikulas_krepelka

Podle aktivistů je pokyn ministertsva práce a sociálních věcí nezákonný, neboť jde nad rámec příslušných zákonů. Foto Mikuláš Křepelka, Mediafax

Přibližně šest desítek aktivistů ve čtvrtek protestovalo před ministerstvem práce a sociálních věcí proti zpřísnění podmínek pro zaměstnávání cizinců v České republice. Současně předali zástupcům ministerstva prohlášení Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR , které kritizuje plán, dle něhož budou od července migranti dostávat pracovní povolení nově pouze na šest měsíců a současně budou i na nekvalifikovanou práci potřebovat maturitu. Dokument také upozorňuje na negativní následky především pro migranty žijící dlouhodobě v České republice.

Zástupci občanských sdružení, které pracují s cizinci, tak reagovali na metodické pokyny upravující vydávání a prodlužování pracovních povolení, které Drábkův resort vydal v lednu a březnu letošního roku. „Pokyny jsou nezákonné tím, že zavádí při rozhodování o udělení pracovního povolení nové podmínky, které nejsou v zákoně o zaměstnanosti. Před jejich vydáním chyběla jakákoliv ekonomická analýza, o čemž svědčí jejich rychlá částečná úprava po tlaku zaměstnavatelů. Navíc neberou v potaz situaci ani míru usazení cizince v České republice,“ uvedla v tiskovém prohlášení socioložka Multikulturního centra Praha Marie Jelínková.

Podle Eleny Tulupové z konsorcia se přitom nejedná pouze o to, aby Česká republika přestala vydávat pracovní povolení nově přicházejícím migrantům, kteří by tady chtěli pracovat. „Kvůli tomu pokynu by se měly přestat vydávat pracovní povolení i pro ty cizince, kteří tady žijí dlouhodobě již několik let a určitě jsou tady vítaní," vysvětlila pro ČTK. Pokyn tak podle ní nabádá úředníky k porušování zákona, neboť apeluje na neprodlužování povolení cizincům a vytlačování cizinců z existujících pracovních pozic.

„Zapomíná na zásadní a negativní dopad citovaného pokynu na život cizince a jeho rodiny. Pokyn nebere v úvahu situaci ani míru usazení cizince v ČR a rovněž popírá i hledisko legitimního očekávání konzistentní a zákonné politiky vůči cizincům,“ uvedli zástupci občanských sdružení, které pracují s cizinci, v dokumentu. Podle jejich názoru opatření povede k tomu, že cizinci přejdou do takzvané šedé zóny. Nejvíce ohroženi jsou údajně nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, uklízečky a pomocná síla v kuchyni.

Za nešťastné lze podle nich pokládat také to, že Drábkův resort svým počinem potvrzuje existenci přímé úměry mezi migrací a nezaměstnaností a migranti tak mohou být vnímáni jako ti, kteří jsou příčinou nezaměstnanosti. Přitom celkově je nyní pracovní povolení vydáno asi 36 000 cizinců, což je jen zlomek počtu domácích nezaměstnaných.

„V důsledku tak pokyn podporuje proti-imigrační a xenofobní nálady ve společnosti, staví marginalizované skupiny proti sobě (migranty a nezaměstnané) a je živnou půdou pro nejrůznější extremisty a populisty,“ uvedli autoři dokumentu.

Pokud jsou zapotřebí nějaké změny, měly by se podle nich týkat kvality pracovních míst a zajištění důstojných a rovných podmínek pro všechny. „Je třeba pracovat na tom, aby stát garantoval takové minimální pracovní podmínky, aby práce byla přijatelná pro každého a nikoliv v rozporu se zákonem zakázat cizincům přístup na nízkokvalifikované pozice,“ vysvětlili v závěru prohlášení jeho signatáři.

Zástupci občanských sdružení proto vyzvali ministra Drábka ke zrušení nezákonných pokynů a k větší podpoře zlepšování pracovních a platových podmínek tak, aby ty byly přijatelné i pro domácí pracovníky a pracovnice. Vytlačování migrantů z trhu práce ke zlepšení pracovních podmínek v prekérních, tedy nestabilních a nízce placených, zaměstnáních podle nich totiž nepřispěje.

Kromě nevládních organizací pracujících s migranty v České republice se k prohlášení připojili například Vladimír Špidla, Eliška Wagnerová či Táňa Fischerová.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.