V Praze se demonstrovalo proti dohodě ACTA

Kolem tří tisíc lidí ve čtvrtek v Praze demonstrovalo proti českému souhlasu s mezinárodní smlouvou o šíření nelegálních kopií (ACTA). Dle organizátorů akce ACTA nepřijatelným způsobem omezuje práva občanů ve prospěch držitelů monopolů.

(vd)

03.02.2012 12:18

Acta

Podle pirátů je ale hlavním cílem ACTA globální vynucování politiky duševního vlastnictví na Internetu i mimo něj se všemi důsledky. Foto Piráti.cz

Piráti: Deset důvodů, proč odmítme ACTA

1. Pochybný vznik. ACTA byla vyjednána utajeně pod velkým vlivem nahrávacích a filmových korporací. Dlouhou dobu k ní neměli přístup ani poslanci jednajících zemí, ani významné organizace zastupující spotřebitele. České ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo text poskytnout s tím, že se jedná o utajované informace. ACTA obsahuje některá ustanovení „policy laundering“, která by v národních parlamentech v transparentním legislativním procesu nikdy neprošla. Tajné vyjednávání zásadních mezinárodních smluv bez zástupců veřejnosti je nepřijatelné a postrádá demokratickou legitimitu.

2. Nereálná očekávání. ACTA vychází z nereálného předpokladu, že přísnější vynucování politiky „duševního vlastnictví“ povede ve všech ekonomických oblastech k prosperitě. Pro tento předpoklad chybí věrohodné doklady. Naopak ekonomiky zemí jako Čína tento předpoklad vyvracejí, protože vykazují hospodářský růst i bez přísného vynucování duševního vlastnictví.

3. Obcházení existujícího rámce. ACTA implementuje zostřený boj za „duševní vlastnictví“ mimo rámec Světové obchodní organizace (WTO), aby vyspělým zemím přinesla komparativní výhodu v mezinárodním obchodu. Globální uplatňování „duševního vlastnictví“ znamená, že rozvojové země musí rozvinutým zemím platit za monopoly na technologie a ztrácejí šanci vymanit se z chudoby. Systém vynucování monopolů tak vrací rozvojové země zpět do koloniální závislosti.

4. Jednostrannost. ACTA je postavena jednostranně a její zastánci ignorují veškerou kritiku z řad odborné veřejnosti. Celé tažení proti pirátství se opírá o studie, které si objednaly „protipirátské“ organizace; výsledkem je silnější postavení majitelů monopolů, povinnosti pro uživatele a neurčité pojistky proti zneužití. Evropská komise ani příslušná ministerstva nereflektují názory akademiků, informují o obsahu ACTA jednostranně a uvádějí zavádějící informace (např. kopírování je údajně nebezpečné pro spotřebitele atd.).

5. Konzervace monopolu. Velká část ACTA konzervuje existující prostředky vynucování „duševního vlastnictví“ v době, kdy je evidentní, že celá politika kopírování vyžaduje přehodnocení ve světle digitálních technologií. Dnešní ratifikace by znamenala, že do budoucna bude těžší současný systém jakkoliv reformovat. Problémy s opatřeními, které poškozují spotřebitele, bude ještě těžší napravit (fiktivní škody, globální DRM).

6. Porušování lidských práv. ACTA není slučitelná se standardem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv EU. Podle studie vypracované pro politickou skupinu Greens/EFA v Evropském parlamentu ACTA nepřiměřeně zasahuje do základních lidských práv a vyžaduje nebo povoluje postupy rozhodování, které zvýhodňují držitele kopírovacích monopolů.

7. Nepřezkoumatelnost. ACTA předvídá vlastní neformální mechanismy, kterými bude působit na autoregulaci poskytovatelů internetového připojení a které nebudou předmětem soudního přezkumu. Stát tím obchází svoje závazky ze smluv o ochraně základních lidských práv (zákaz cenzury, svobodný přístup k informacím atd.). ACTA tak přenáší náklady vynucování z držitele monopolu na poskytovatele připojení k Internetu.

8. Represivní metody vynucování. ACTA se snaží vynutit politiku kopírovacího monopolu novými represemi. ACTA požaduje odstrašující sankce za porušování „duševního vlastnictví“, zahrnuje globální tresty za kopírování a požaduje zničení zboží, které by jinak mohly využívat neziskové organizace.

9. Kontroly počítačů jako standard. Nepovinná opatření ACTA sice neukládají státům právní povinnosti, ale jsou považována za doporučení a příklady „dobré praxe“. ACTA podkopává principy svobodné společnosti tím, že povoluje státům inspekce počítačů a obdobné elektroniky na hranicích, odpojování od Internetu a jiná opatření v rozporu s lidskými právy a považuje je za standardní.

10. Globální regulace Internetu. ACTA je první smlouvou, která má regulovat Internet. Vyžaduje po státech zavedení „urychlených nápravných opatření“, která by zabránila porušování „duševního vlastnictví“ a opatření, která mají „odrazující účinek vůči dalšímu porušení“. Tyto požadavky nabádají k zavedení systému, který blokuje přístup k internetovým stránkám a odpojuje uživatele od Internetu (praxe některých zemí vyjednávajících ACTA).

Na tři tisíce lidí se ve čtvrtek zúčastnilo protestního shromáždění proti českému souhlasu s mezinárodní smlouvou proti šíření nelegálních kopií (ACTA). Akci organizovala Česká pirátská strana, která sice původně předpokládala daleko vyšší účast, avšak s ohledem na mrazivé počasí byli její předáci nakonec s účastí veřejnosti spokojení.

Na demonstraci postupně promluvilo několik vystupujících včetně předsedy pirátské strany Ivana Bartoše a své postoje vyjádřili někteří další politici. Účastníci demonstrace mohli na místě podepisovat petici proti smlouvě, která v českém právu začne platit poté, co ji schválí parlament. Pod peticí je podle organizátorů nyní podepsáno několik stovek lidí.

„Musíme dát jasně najevo, že nechceme globální smlouvu, která směřuje k demonstrativnímu ničení zabavených věcí, odpojování lidí od Internetu, inspekcím notebooků a mobilů na hranicích a dalšímu zvýšení vlivu korporací, které vydělávají na svém monopolu. Musíme přesvědčit poslance, aby před bojem proti kopírování dali přednost soukromí a občanským právům,“ uvedli piráti v pozvánce na demonstraci.

Podle místopředsedy strany Mikuláše Ferjenčíka piráti usilují o svobodný internet, tedy síť, kde jsou lidé zodpovědní za případné nahrání nelegálního obsahu na weby. „Nechceme odpovědnost poskytovatelů internetu, nechceme odpovědnost úložišť. Chceme, aby byl občan odpovědný sám za sebe. A zároveň nechceme šmírování lidí," vysvětlil Ferjenčík.

Cílem mezinárodní dohody, ke které se připojilo dvaadvacet unijních zemí včetně České republiky, je podle autorů vytvořit pravidla pro posílení dodržování práv k intelektuálnímu vlastnictví, tedy bojovat proti šíření nelegálních kopií a padělků všeho druhu, mimo jiné záznamů hudebních či filmových děl, léků, značkových oděvů, ale například i spotřební elektroniky.

Piráti: Dohoda je škodlivá pro digitální ekonomiku
Podle pirátů je ale hlavním cílem ACTA globální vynucování politiky duševního vlastnictví na Internetu i mimo něj se všemi důsledky. „ACTA tak usnadní globální represivní zásahy jako v případě úložiště Megaupload. Pokud by ACTA byla přijata, musela by být veškerá zařízení, kde měli uživatelé služby Megaupload svoje data, zničena,“ uvedla Česká pirátská strana v tiskovém prohlášení.

Piráti usuzují, že dohoda je škodlivá i pro digitální ekonomiku. Apelují proto na zákonodárce, aby ji zamítli. ACTA podle nich nepřijatelným způsobem omezuje práva občanů ve prospěch držitelů monopolů, zejména korporací hudebního a filmového průmyslu. Podle Ferjenčíka ACTA symbolizuje vše, proti čemu Pirátské strany celosvětově bojují.

„Politiku prováděnou v zákulisí, upřednostňování korporátních zájmů před lidskými právy, politiku která se neopírá o fakta, nýbrž o tlak vlivné lobby a v neposlední řadě politiku, která řeší problémy zástupné namísto problémů zásadních,“ uvedl místopředseda pirátů s tím, že například otázky typu udržení síťové neutrality, která je klíčová pro rozvoj Internetu do budoucna, současní mocní neřeší.

„Místo toho dělají z kopírování jedniček a nul problém globálního rozsahu. Na druhou stranu možnost odmítnutí ACTA dává oběma našim parlamentům, jak evropskému, tak tomu českému, šanci zlepšit si reputaci v očích voličů. Věřím, že svou šanci využijí,“ dodal Ferjenčík v tiskovém prohlášení.

Piráti se podle svých slov chystají proti dohodě bojovat politickými prostředky, jednoznačně současně schvalují motivaci hnutí Anonymous a podporují jeho právo demonstrovat, stejně jako další formy občanského odporu proti ACTA.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.