Propouštění klíčových pracovníků a rušení vitálních služeb národního parku na Šumavě

Ředitel Hnutí Duha Petr Machálek píše ministrovi životního prostředí ohledně propouštění klíčových pracovníků Správy NP a CHKO Šumava.

Vážený pane ministře, obracím se na Vás kvůli propouštění klíčových pracovníků Správy NP a CHKO Šumava, o kterém rozhodl ředitel Jan Stráský. Patrně víte, že pan ředitel během několika dní propustil řadu pracovníků, kteří zajišťují důležitou práci v národním parku:

Plnou třetinu oddělení státní správy, které zajišťuje dodržování zákonů, především chrání
šumavskou krajinu před živelnou výstavbou. Patří mezi ně i architektka, jež nesouhlasila s dodatečným povolováním černých staveb v národním parku.

Rovněž mezi ně patří její vedoucí, jehož práci hodnotila ještě v dubnu kontrola Vašeho
ministerstva takto: „Ve srovnání s výsledky...správ chráněných krajinných oblastí se sekce Správa Národního parku Šumava řadí kvalitou výkonu státní správy na prvé místo...“

Hlavního tvůrce všech informačních středisek, která slouží turistům: v národním parku
pracoval dvacet let. Pracovníka, který realizoval projekty na podporu rozvoje šetrného turismu, v celém parku zajišťoval naučné stezky a informační panely pro návštěvníky.
Zoologa, který provádí důležitý projekt vědeckého výzkumu rysů, losů a jiných vzácných
zvířat na Šumavě. Experta, jenž má na starosti důležité úkoly při revitalizaci vzácných rašelinišť, provoz hydrometeorologických stanic za zhruba milion korun či varování před povodněmi.

Park tak přijde o prvotřídní pracovníky, kteří zajišťují služby pro turisty, chrání krajinu před ilegální a živelnou zástavbou nebo provádějí vědecký výzkum vzácné šumavské přírody. Razantní snížení personálu státní správy způsobí buď nekonečné průtahy při schvalování banálních staveb, nebo formální podepisování souhlasů s projekty bez jejich prověření. Jak patrně víte, média spekulují, zda šlo o mstu nepohodlným pracovníkům, kteří mají jiný názor na kácení v národním parku nebo černé stavby místních prominentů. Podobnému dojmu se patrně neubrání statisíce lidí, kteří na Šumavu jezdí těšit se z národního parku. Není divu: ředitel Jan Stráský nepopírá, že rušení pracovních míst probíhá na základě skandálních prověrek, které několik týdnů vedl – a stihl dokončit – personální auditor parku, ex-poručík bývalé StB Jiří Milička, jehož propuštění jste nařídil. Všichni zbývající pracovníci oddělení státní správy parku přitom společným dopisem řediteli Stráskému doložili, že výsledky prověrek obsahují lživé údaje. Lze s úspěchem pochybovat, že by příčinou byla finanční tíseň. Správa parku nedávno přijala několik nových pracovníků, například druhého tiskového mluvčího, druhého personalistu či
“manažerku regionálních vztahů”. A především ředitel parku najal soukromou mediální agenturu, za jejíž kontroverzní služby platí 150 000 korun měsíčně: mnohonásobně více, než činí mzdové náklady kteréhokoli z propuštěných důležitých pracovníků. A krom toho náměstek ředitele parku Jiří Mánek zadal za 120 000 korun společnosti PR.Konektor sérii čtyř anket ke zjištění veřejného mínění lidí na Šumavě. Tyto ankety jsou podle odborníků z výzkumných agentur nekorektní a otázky jsou položeny sugestivně a podsouvají závěry (viz například Marketing a média 19 t.m.).

Ředitel Stráský nicméně při rozhovorech s novináři, kteří se jej v minulých dnech dotazovali na tato personální rozhodnutí, opakovaně odkazoval na Vaše pokyny k personálním škrtům (viz například Lidové noviny 14. t.m., Mf DNES 15. t.m.).
Proto se obracím na Vás.

Můžete prosím potvrdit, že jste řediteli Stráskému dal pokyn seškrtat personální náklady, i kdyby to znamenalo propustit klíčové pracovníky, a nedovolil mu provést úspory jinde, například ukončením drahé smlouvy s kontroverzní mediální agenturou?

Pokud tomu tak nebylo, můžete vydat pokyn, aby byly obnoveny smlouvy klíčovým pracovníkům, kteří zajišťují služby pro turisty a péči o naši společnou přírodu v národním parku, a správa parku zajistila úspory jinde?

A především: pokud tomu tak nebylo, odvoláte z funkce ředitele, který rozkládá vitální služby národního parku – služby, které přináší prospěch návštěvníkům Šumavy?
Každý rok přijíždějí do národního parku dva miliony lidí, kteří tu obdivují zbytky horských pralesů, tajemná rašeliniště a květnaté louky, ledovcová jezera i divoké řeky. Řada z nich s obavami sleduje, co se se Šumavou děje. Čekají, že zabráníte propouštění odborníků a zasadíte se o standardní práci vedení národního parku.

Věříme, že se rozhodnete to udělat.
S upřímným pozdravem
Petr Machálek
ředitel
Hnutí DUHA
v Brně, 20. září 2010

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.