Bolívijští aktivisté a odborníci upozorňuji na důsledky změny klimatu

Chudoba andských domorodých komunit je prohlubována důsledky probíhající změny klimatu. Mezi ně patří tání ledovců, nezvyklé sněhové bouře a povodně.

Nedostatek vody snižuje úrodu brambor a obilí zemědělcům a bere jim některé tradiční pokrmy. Mnozí obyvatelé musí kvůli záplavám opouštět své domovy a stěhovat se do horších podmínek. Oblasti, kde se kdysi volně lyžovalo, jsou dnes šedými pustinami kamení a půdy. Navíc se vyskytují dříve neobvyklé jevy, jako sněhové bouře v říjnu. Bolívie je přitom jednou z nejchudších oblastí Jižní Ameriky. Odborníci se snaží tyto domorodé komunity ochránit, a proto zdůrazňují nezbytnost snížení vypouštěného množství CO2 na planetě.

Místní ženy jsou kvůli své intenzivní interakci s místními podmínkami citlivé na změny prostředí, a snaží se jim čelit různými způsoby. V rámci svých denních povinností uplatňují kreativitu, tedy například používají solární vařiče a sporáky.

Taky se ale snaží ukázat světu dopady klimatické změny ve svém životě. Proto je mnoho žen členkami v občanských organizacích, které se problémem zabývají. Minulý týden na sebe 100 členů a členek místních sdružení upozornilo zdoláním kamenného vrcholu hory Chacaltaya, který býval dříve pokryt ledovcem. Tento akt provedli v rámci kampaně 350.org, která se snaží přimět blížící se klimatický summit v Copenhagenu k přijetí globálního závazku nevyprodukovat více než 350 ppm CO2. To je dle odborníků NASA horní limit pro bezpečné zvládnutí probíhajících procesů.

Kampaňi 350.org je propojena s velkým počtem světových organizací zaměřených na klimatickou hrozbu. Proto na 24. října svolala Den akce, v rámci kterého více než tisícovka místních komunit vytvořila vlastní happeningy. Nejen v rozvinutých zemích, ale i na Filipínách , v Indii, Dominikánské republice, Kongu, Jordánu a Egyptě tak lidé vyjádřili potřebu snižování emisí skleníkových plynů. Právě lidé z rozvojových zemí žijící v těsném vztahu k místní přírodě budou probíhajícími změnami silně ohroženi.A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.