Klodner

Michal Klodner

Profil

Autor absolvoval doktorský stupeň na Filmové fakultě AMU, kde se zabýval emocionální podmíněností poznávání a kulturních obsahů, charakterem médií a postmedialitou. Pracuje v Národním filmovém archivu.

Komentář

Multikulturalismus a Sýrie

Jak čeští občané mohou zaujmout nějaký názor k syrským uprchlíkům, když tuto zemi vůbec neznají a jsou ovlivněni pouze svými předsudky? Česká média o Sýrii nikdy příliš neinformovala.

Zobrazeno 1 / 1