Klodner

Michal Klodner

Profil

Autor absolvoval doktorský stupeň na Filmové fakultě AMU, kde se zabýval emocionální podmíněností poznávání a kulturních obsahů, charakterem médií a postmedialitou. Pracuje v Národním filmovém archivu.

Image

Komentář

Pro Prahu by bylo lépe, kdyby v Bubnech vznikl městský les a vodní plochy

Praha představuje územní studii nové čtvrti pro téměř 30 tisíc lidí. S ohledem na stav klimatu a jeho dopadu na podmínky ve městech by zde však místo rozsáhlé výstavby prospěly kvalitnější veřejné projekty a ponechání větší části přírodě.

Komentář

Multikulturalismus a Sýrie

Jak čeští občané mohou zaujmout nějaký názor k syrským uprchlíkům, když tuto zemi vůbec neznají a jsou ovlivněni pouze svými předsudky? Česká média o Sýrii nikdy příliš neinformovala.

Zobrazeno 2 / 2