Annaplo_kov__orez

Anna Plošková

Profil

Autorka studuje humanitní environmentalistiku na FSS MU. Zajímá se o globální produkci potravin a spotřebitelské alternativy.

Image

Komentář

Výsledek čtyřletého výzkumu: znečištěné ovzduší mění dětskou DNA

Výzkum Ústavu experimentální medicíny odhalil, jak drastický vliv má znečištěné ovzduší na zdraví dětí. Největší znečišťovatelé přesto dále čerpají dotační prostředky z evropských fondů.

Komentář

Když Unilever pomáhá nemocným

Nadnárodní korporace se čím dál častěji pokoušejí prezentovat jako ochránkyně planety a zdraví spotřebitelů. Není to důvěryhodné, ani kontrolovatelné. Raději vyhledávejme dostupné etické spotřebitelské alternativy.

Zobrazeno 2 / 2