Lucia

Lucia Zachariášová

Profil

Autorka se zabývá rovností žen a mužů a je členkou Strany zelených. Kromě rovnosti žen a mužů se věnuje i tématu trans osob a právům dalších znevýhodněných menšin.

Image

Komentář

Kdo si všímá nerovností žen a mužů

Světové ekonomické fórum minulý týden zveřejnilo Globální index genderových nerovností za rok 2017. Česká republika si oproti roku 2016 pohoršila o jedenáct příček. Může za to nízká účast žen na ekonomickém životě a zastoupení v politice.

Image

Komentář

Nytrová proti světu a právu

Poslankyně ČSSD zakládá svá homofobní tvrzení na selském rozumu a pochybných internetových zdrojích. Osoby, které nepochopily nebo nechtějí chápat lidská práva, nemají ve sněmovně co dělat.

Image

Komentář

Strana zelených před třetí třetinou

Zelení mají za sebou stranický sjezd. Na něm se sice nepodařilo schválit institut spolupředsednictví, zato se strana přiblížila nové dlouhodobé politické koncepci.

Image

Komentář

Ostudy traperů

„A ještě bych si taky letos chtěla opéct špekáček,“ řekla a zasněně se podívala ven z okna do poněkud stísněného pražského vnitrobloku. A tak začalo letní putování Lucie a Jana po stopách českého kempingu.

Komentář

Ubytuj si svého uprchlíka

Je možné řešit situaci uprchlíků a uprchlic tím, že je budeme na individuální bázi ubytovávat u sebe doma? Není situace natolik vážná, že vyžaduje systémové řešení? A pokud ano, je takové řešení v současné chvíli realizovatelné?

Komentář

Proti násilí na ženách! Za Istanbul?

Vláda přijala Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Navazuje na její programové prohlášení. Jde již o druhý akční plán reagující na některé formy genderově podmíněného násilí, jenž přináší mnoho nového.

Komentář

Konečně první krok!

Schválení strategie pro rovnost mužů a žen na období 2014-2012 je důležitý krok dobrým směrem.

Zobrazeno 7 / 7