Profant

Martin Profant

Profil

Autor je vědecký pracovník Filosofického ústavu Akademie věd České republiky. V devadesátých letech se intenzivně věnoval práci pro ČSSD a několik let byl ředitelem Masarykovy dělnické akademie. V letech 2004-2006 působil jako poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, od těch dob bez politické příslušnosti a angažmá.

Image

Komentář

Bezbolestnost inkluze

Martin Profant polemizuje s Petrem Chalušem ve věci poslední novely školského zákona. Chalušova vize předškolní přípravy působí přitažlivě, protože odpovídá očekáváním a potřebám určité skupiny středostavovských rodin.

Komentář

Profesory kádrovati

Kauza prezidentova neudílení profesur vstoupila do druhého dějství. V zásadě zbytečná ceremonie však podle Martina Profanta nevyjadřuje oprávnění prezidenta profesuru udělit, ale závažnost, kterou tomuto jmenování stát přiznává.

Komentář

Psaní SMRŤOVI?

Knihy Terryho Pratchetta nejsou jen únikem od šedivé reality do magického světa vzniklého z lidských mýtů a pohádek. Pratchett si ve své Zeměploše dokázal vybojovat prostor pro kritický odstup, který dnes tolik chybí.

Komentář

Patálie s Národní radou

V diskusi, která před časem proběhla k případnému jmenování Václava Klause do čela Národní rady pro vzdělávání, na sebe veškerou pozornost strhla osoba bývalého prezidenta, ale o samotné radě se nemluvilo. Potřebujeme takový orgán?

Zobrazeno 4 / 4