Jelinkova

Veronika Jelínková

Profil

Autorka pracuje jako art directorka a grafička, převážně v reklamě a v časopisech. Studovala antropologii a etnologii na FF UK. Zabývá se také biopotravinami a vlivem potravin na zdraví.

Image

Komentář

Kontroverze punkové ikony

Debata o módě: Poválečný evropský stereotyp nás nutí považovat pozornost věnovanou svému oblečení za povrchní manýrismus. Skutečně přemýšlet o módě a oblečení je však mnohem víc.

Zobrazeno 1 / 1