Mjamborova_cb

Monika Jamborová

Profil

Autorka je bývalou zaměstnankyní společnosti Člověk v tísni, o.p.s., kde působila mimo jiné jako vedoucí irácké mise či interní auditorka. Momentálně je na mateřské dovolené.

Komentář

Pomoc Kurdům je vzácným případem vhodného vojenského angažmá Západu

Kurdská autonomní oblast v Iráku představuje oázu mírumilovného a nábožensky tolerantního prostředí. Západ se bohužel obvykle na Blízkém východě angažoval špatným způsobem ve špatný čas. Vojenská pomoc Kurdům je ale výjimkou.

Zobrazeno 1 / 1