Portret

Markéta Hrbková

Markéta Hrbková je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je překladatelka a básnířka. V letech 1985–1999 vydala tři sbírky básní, přeložila mj. básně Martina Heideggera a Lásku a vyhnanství Isaaca Bashevise Singera.

Komentář

Pedagogika není penologie

Představa, že represí se vyřeší problematické chování některých žáků, je naprosto neopodstatněná. Ke zlepšení současného stavu nenapomůže ani plánované přenesení odpovědnosti na rodiče.

Komentář

Magie skutečnosti

Letošní volby jasně předvedly, že slova a obsahy jsou převrstveny dojmy vizuálními, emotivními a osobními. Jedním z důležitých úkolů nové levice je spojovat co nejširší spektrum informací s co nejhmatatelnějším obsahem.

Komentář

Život jako reality show

Výběr politické strany, které dal volič svůj hlas, se neodehrával na racionálním podkladě, a volby se podobaly reality show. O to spíš by se však sociální demokracie měla snažit o to, aby navrátila politice podstatu a smysl.

Esej

Proč se hlásím k levici

Celkově devátým příspěvkem do ankety Proč se hlásím k levici je následující esej Markéty Hrbkové.

Komentář

Tvrdohlavá úča

Autorka reaguje na text Zdeňka Bárty Virvál kolem virálu, Fragmenty a smysl pro humor. Vysvětluje, proč se skutečná nadsázka a humor nutně vylučují s mocichtivostí a násilím. A pokud se setkávají, je to nebezpečné.

Komentář

Jak se stát babičkou

Autorka, která se právě stala babičkou, si pokládá otázku, jaké vztahy k této roli náleží a o čem a jak by ji vnouče mohlo přesvědčovat.

Komentář

Normalizace duše

Aniž bychom to před rokem 1989 předvídali či jen tušili, jsme dnes vystaveni další normalizaci. O něco hůře se jí vzdoruje, neboť není tak zřejmá. Bez duchovních hodnot je navíc velmi obtížné se orientovat.

Glosa

Mužoženy, nebo ženomuži?

Nad tématy rovnost pohlaví, kvóty a ženská hnutí se zamýšlí Markéta Hrbková a vyzdvihuje zejména komplementaritu mužského a ženského principu.

Komentář

Znechucený Kouřil

Roman Kouřil ve svém článku v Respektu recenzuje knihu „Kritika depolitizovaného rozumu“ a zároveň „recenzuje“ levicové intelektuální prostředí. To, do jaké míry se mu to nepovedlo, glosuje Markéta Hrbková.

Komentář

Obrana astrologie

V návaznosti na štampachovsko – bártovskou disputaci přichází text obhajující divinační metody.

Glosa

Škrtneme vzdělání?

Obecně známá pravda, že investice do vzdělání je zároveň investicí do budoucnosti, nebrání vládám omezovat výdaje ve školství, vědě a výzkumu. Pokud protestní akce současný trend nezmění, bude to znamenat úpadek evropské společnosti.

Komentář

Náboženství beznaděje

Způsob, kterým pravicový tisk informuje o levici a naopak, ilustruje stav politického diskurzu u nás. Nesmíme však rezignovat na snahu tento stav měnit.

Image

Glosa

Tak káže strach

Nedělní glosa Markéty Hrbkové se věnuje staronové módě některých evropských politiků vyvolávat strach z odlišného pod rouškou ochrany vlastní identity.

Zobrazeno 13 / 73