Portret

Markéta Hrbková

Markéta Hrbková je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je překladatelka a básnířka. V letech 1985–1999 vydala tři sbírky básní, přeložila mj. básně Martina Heideggera a Lásku a vyhnanství Isaaca Bashevise Singera.

Komentář

Magie skutečnosti

Letošní volby jasně předvedly, že slova a obsahy jsou převrstveny dojmy vizuálními, emotivními a osobními. Jedním z důležitých úkolů nové levice je spojovat co nejširší spektrum informací s co nejhmatatelnějším obsahem.

Komentář

Život jako reality show

Výběr politické strany, které dal volič svůj hlas, se neodehrával na racionálním podkladě, a volby se podobaly reality show. O to spíš by se však sociální demokracie měla snažit o to, aby navrátila politice podstatu a smysl.

Esej

Proč se hlásím k levici

Celkově devátým příspěvkem do ankety Proč se hlásím k levici je následující esej Markéty Hrbkové.

Komentář

Tvrdohlavá úča

Autorka reaguje na text Zdeňka Bárty Virvál kolem virálu, Fragmenty a smysl pro humor. Vysvětluje, proč se skutečná nadsázka a humor nutně vylučují s mocichtivostí a násilím. A pokud se setkávají, je to nebezpečné.

Komentář

Jak se stát babičkou

Autorka, která se právě stala babičkou, si pokládá otázku, jaké vztahy k této roli náleží a o čem a jak by ji vnouče mohlo přesvědčovat.

Komentář

Normalizace duše

Aniž bychom to před rokem 1989 předvídali či jen tušili, jsme dnes vystaveni další normalizaci. O něco hůře se jí vzdoruje, neboť není tak zřejmá. Bez duchovních hodnot je navíc velmi obtížné se orientovat.

Glosa

Mužoženy, nebo ženomuži?

Nad tématy rovnost pohlaví, kvóty a ženská hnutí se zamýšlí Markéta Hrbková a vyzdvihuje zejména komplementaritu mužského a ženského principu.

Komentář

Znechucený Kouřil

Roman Kouřil ve svém článku v Respektu recenzuje knihu „Kritika depolitizovaného rozumu“ a zároveň „recenzuje“ levicové intelektuální prostředí. To, do jaké míry se mu to nepovedlo, glosuje Markéta Hrbková.

Komentář

Obrana astrologie

V návaznosti na štampachovsko – bártovskou disputaci přichází text obhajující divinační metody.

Glosa

Škrtneme vzdělání?

Obecně známá pravda, že investice do vzdělání je zároveň investicí do budoucnosti, nebrání vládám omezovat výdaje ve školství, vědě a výzkumu. Pokud protestní akce současný trend nezmění, bude to znamenat úpadek evropské společnosti.

Komentář

Náboženství beznaděje

Způsob, kterým pravicový tisk informuje o levici a naopak, ilustruje stav politického diskurzu u nás. Nesmíme však rezignovat na snahu tento stav měnit.

Image

Glosa

Tak káže strach

Nedělní glosa Markéty Hrbkové se věnuje staronové módě některých evropských politiků vyvolávat strach z odlišného pod rouškou ochrany vlastní identity.

Zobrazeno 12 / 72