Portret

Markéta Hrbková

Markéta Hrbková je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je překladatelka a básnířka. V letech 1985–1999 vydala tři sbírky básní, přeložila mj. básně Martina Heideggera a Lásku a vyhnanství Isaaca Bashevise Singera.

Komentář

Bublina v mysli

Uvážíme-li, že se naše komunikace hroutí a že snahy o zastavení rozkladu jej spíš zesilují, měli bychom se zastavit a položit si otázku, zda tyto problémy nemají svůj původ v nějaké subtilnější rovině, která uniká našim snahám nalézt chyby, které děláme.

Komentář

Pokrytectví nebo naděje?

Zavražděným dětem už životy nevrátíme, ale jejich smrt by se měla stát připomínkou toho, že to, co se stalo, nevyrostlo jen náhodou a bez našeho přičinění, ale má své kořeny ve ztrátě víry, že člověk je schopen sám sebe vychovávat.

Komentář

Škrtání, kontrola a strach

Několik let se ozývají ze strany psychologů hlasy, že mezi vlivnými jedinci naší společnosti se množí počet psychopatických osobností, jimž stav jejich psychiky dovoluje se adaptovat ve společnosti a prostřednictvím své choroby v ní i vyniknout.

Komentář

Dekonstrukce současného vnímání světa jako výzva k odkrytí širšího systému

Autorka, která je radikální zastánkyní vize celistvosti, pokračuje v diskuzi nad textem Martina Škabrahy k otázkám levé alternativy a jejích možností.

Komentář

Kam s ideály v maturitním maratonu

Právě probíhají dlouho diskutované státní maturity. CERMAT, které je zadavatelem maturitních testů, jejich podobu tají. A tak se dokonce ani učitelé, kteří opravují práce studentů, nesmějí seznámit s jejich zadáním.

Komentář

Transformace, nesvoboda a chaos

Situace, ve které se nacházíme od loňských voleb, se mimo jiné vyznačuje ztrátou svobod a s ní souvisejícím chaosem.

Image

Komentář

Flatland je země, v níž jeden rozměr chybí

Integrální teorie Kena Wilbera je většinou akademického světa stále ještě ostentativně přehlížena, ale množí se počty prací, které z ní čerpají, i teorií, které se k jejímu následovnictví přímo hlásí.

Komentář

Cílem není zkouška, ale kvalita procesu vzdělávání

Ministr školství Dobeš vychází z přesvědčení, že kvalita našeho systému vzdělávání se přirozeně zlepší snížením počtu škol a plošným testováním žáků, tedy zvýšením strachu jako motivu k aktivizaci učitelů, rodičů i studentů. Jsou však i jiné pohledy.

Image

Zpráva

Londýnského protestu proti škrtům se zúčastnily statisíce lidí

Protest odborů a angažovaných skupin proti škrtům ve veřejném sektoru přilákal 200 až 500 tisíc lidí. O jeho průběhu referuje externí spolupracovnice DR Markéta Hrbková.

Komentář

Holismus – je třeba přijmout to, co chybí

Nepřítomnost celku v naší představě světa paradoxně podetíná i hodnotu, jež se na první pohled jeví být jejím největším výdobytkem – pocit důstojnosti jedince a lidské individuality.

Glosa

Vzhůru k lepším zítřkům

NERV v posledních dnech doporučil, aby učitelům k výkonu jejich povolání stačily zjednodušené kurzy namísto nákladné a složité vysoké školy. Na to, aby pod přímým diktátem ideologů vychovali cvičené opičky, které budou umět vyplnit špatný test, to stačí bohatě.

Komentář

Kam oči dohlédnou

Ministr Dobeš prohlásil, že by rád od roku 2013 zavedl jednotné testy žáků devátých tříd a postupně jimi nahradil zkoušky na střední školy. Jeho nápad ukazuje, že se mu dosud nepoštěstilo prohlédnout, jak různorodou, složitou a komplexní oblastí to vlastně vládne.

Komentář

Vědecká revoluce

„To, čemu říkáme světová věda, je vědou mezi mnoha jinými, a tím, že se prohlašuje za něco víc, přestává být prostředkem vědy a stává se prostředkem politického tlaku,“ říká rakouský filosof vědy Paul Feyerabend. Navazuje tak na vědce filosofa Thomase Kuhna a jeho pojem „vědecké revoluce“.

Komentář

Žít život jako vyprávění

Autorka reaguje na článek Vladimíra Ješka „Proč nelámat kouzlo soukromého vlastnictví“ a ukazuje, jak se snaha o výklad smyslu lidské existence převrací v ideologie, které mají člověka chránit před odpovědností za vlastní život a činy.

Komentář

Orbis pictus v Čechách nevítaný

Výsledky mezinárodního šetření PISA 2009 vyzněly pro české školství velmi negativně, neboť studenti mají zjevně problémy pochopit obsah toho, co čtou. Obdobně jsou na tom však i reformy školství, které by měly situaci napravit. Forma vítězí nad obsahem.

Komentář

Metafora jedné ideje

Z lidského vědomého zaměření se ztrácí cit pro soužití s okolím a vědomí sounáležitosti a tento samý cit jej zcela ovládá v jakési karikaturní podobě kýčovité závislosti na vlastním pohodlí.

Komentář

Mužena

Autorka reaguje na texty Michaela Hausera a Adama Borziče o ženském a mužském principu a vyjadřuje se k otázce, zda kapitalismus skutečně sdílí s postmodernismem tekutost, či zda se tato vkrádá do základních premis kapitalismu až v jeho pokleslé, rozpadající se podobě.

Komentář

Je třeba vsadit na víru

Lidé, kteří chtějí změnit společnost a hledají radikálnější východiska, se ocitají v nepříjemné roli toho, kdo nemůže příliš detailně předpovídat, chce vycházet vstříc novému a zvolnit možná i náš zvyk dokonale naprogramovat každý zázrak předem.

Komentář

Jak nebýt za vola

Idea státních maturit je ve svém jádru dobrá a prospěšná. K tomu, aby byly maturity do této podoby úspěšně transformovány, schází dobrá koordinace. Studenti a učitelé se teď totiž mohou oprávněně cítit podvedeni.

Komentář

Všichni vědí, jak to chodí

Pocit ohrožení, hledání společného nepřítele, oslava antihrdinů, hesla místo diskuze a ideologičnost namísto odbornosti jsou ty správné komponenty pro nástup totalitního zřízení.

Zobrazeno 20 / 73