Portret

Markéta Hrbková

Markéta Hrbková je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je překladatelka a básnířka. V letech 1985–1999 vydala tři sbírky básní, přeložila mj. básně Martina Heideggera a Lásku a vyhnanství Isaaca Bashevise Singera.

Komentář

Common sense, zaklínadlo našich dnů

Profesor Jiří Přibáň si ve svém článku „Ušpiněná lidská práva“ při definování lidských práv vypomáhá common sensem, tedy obecně sdíleným hlediskem rozumu. To se ale neobejde bez společně sdíleného hodnotového systému.

Atelier_avu

Komentář

Co se to vlastně děje

Markéta Hrbková se zamýšlí nad tím, co mají společného různé diskuze z poslední doby. Tyto debaty jsou většinou odtržené od toho, co se skutečně stalo. To přestává být důležité, jediný význam dané události je, že potvrzuje, na čí straně je pravda.

Komentář

Školství v zrcadle souvislostí

Škola nepřipravuje žáky pro život, to je zřejmě její největší nedostatek. Nositelem této myšlenky je Ondřej Šteffl, který je sice ředitelem společnosti Scio, přesto má zajímavé názory.

Komentář

Optimismus s mírou

Markéta Hrbková při cestě do Prahy vyslechla příběh o třech lidech a jejich peripetiích na trhu práce. Přestože v hovorech s přáteli a rodinnými příslušníky často slýchá, že vše vidí moc černě, toto vyprávění ji šokovalo.

Komentář

Ta mysl obojetná je jako moje bytná

Ve věku čtyřicet tří let zemřel básník Jan Šimek. Oč víc miloval slova a věřil v jejich magickou moc, o to víc si byl vědom jejich proradnosti a možností zneužití.

Komentář

Jak na reformy?

Fakulta sociálních věd UK vydala příručku profesora Bena Levina Celoplošné zlepšení vzdělávacího systém. Jedná se o pokus o vytvoření metodiky, jak umožnit vzniknout vizi, tu pak udržet a uvést do reality.

Komentář

Nesnesitelná lehkost lhostejnosti

Reakce na rozhovor o podmínkách, kterým jsou vystaveni lidé při práci ve skladech Amazonu, ukazuje nechuť vnořit se do představy neštěstí, které možná někde za rohem číhá i na nás.

Komentář

Má kritika je možná víc prosbou...

Markéta Hrbková reaguje na rozhovor s Janem Kellerem, ve kterém rozdělil migranty do tří skupin, přičemž proti té třetí svázané s organizovaným zločinem by se podle něho mělo postupovat přísněji než dosud.

Glosa

V pohodě, válka prý nebude

Banalizace problematiky vážící se k otázce, zda může nastat válka, jíž se dopustil ekonom Tomáš Sedláček ve svém komentáři, je velkou chybou – jak ukazují výzkumy lidského sklonu páchat zlo.

Komentář

Generace Y: pojmy bez obsahu

Manifest hodnot generace Y Davida Antoše objevuje dávno objevené hodnoty a chybí mu povědomí o tom, že obecným pojmům je třeba dát nějaký konkrétní obsah.

Komentář

Co je primitivní?

Co je to primitivní antikomunismus? Primitivní je takové jednání či myšlení, v němž není pudová stránka podrobena nějakému transformujícímu a v tom „zlidšťujícímu“ úsilí.

Komentář

Jak naučit naše žáky i učitele kritickému myšlení?

Kritickému myšlení ve školách u nás bránily v minulosti nedemokratické režimy a v současnosti chaotické reformování školství. Základní předpoklad pro samostatní myšlení přitom asi spočívá v lidské zralosti.

Komentář

Pozitivní bouře

Projekt miliardáře Karla Janečka Vlny evoluce nabízí pozitivitu a nic než pozitivitu, v jeho podloží je ovšem dělení společnosti na vědoucí a kazisvěty.

Komentář

Překročit limity je někdy prospěšné

Společenství odborů, opozičních stran a občanských iniciativ, které našlo svou tvář v platformě „Stop vládě!“, se podařilo vykouzlit most přes výbušnou munici vzteku v ulicích také zdravým překročením limitů. Tedy tím, že označilo vládu jako nelegitimní.

Komentář

Kam zmizela tradice Peroutky, Čapka a Mahena?

Markéta Hrbková reaguje na polemiku, kterou vyvolal její text o článku Erika Taberyho, a v obecné rovině se zamýšlí nad úlohou novináře ve společnosti.

Komentář

Od Johna po Taberyho – podobnost čistě náhodná

Podle Erika Taberyho má pád vlády smysl pouze tehdy, je-li připravena většina pro jiný kabinet. S touto logikou však není ze současného chaosu cesty ven.

Komentář

Emoce nejsou demagogií

Článek Tomáše Tožičky o bezdomovectví vyvolal bouřlivé reakce. Častá obvinění z demagogie souvisí s vnímáním emotivních apelů jako čehosi nepatřičného. Může však jít o vyšší stádium mravního vývoje a uvědomění.

Komentář

Vše, co se třpytí...

Pravdoláskařské vidění světa projevuje velkou zálibu v humanismu a ideji „života v pravdě“, ale zůstává spíš v jejich teoretických dimenzích.

Komentář

Padouch, nebo hrdina? Především velký člověk

Zatímco z médií se snáší archetyp mytologického hrdiny, na sociálních sítích zuří válka. Ztrácí se tak vzpomínka na to, že Václav Havel, ač byl jistě člověk v mnohém chybující, přinesl do politiky nejen morálku či svobodu, ale také autentické lidství.

Komentář

Tak jsme se vrátili po školních prázdninách

Ve školách vládne zvýšená kontrola a normalizační atmosféra. Učitelé žijí v atmosféře plné obav a to dopadá i na studenty,

Zobrazeno 20 / 73