Urb_ek

Pavel Urbášek

Profil

Autor je ředitelem Archivu Univerzity Palackého v Olomouci. Orientuje se zejména na dějiny československého terciárního školství, dějiny tzv. normalizace a orální historii. Autor a spoluautor několika vědeckých monografií (např. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969, Olomouc 2012; Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, Olomouc 2008; Vítězové? Poražení? Praha 2005).

Komentář

Hrozí omezení přístupu k archiváliím z období před rokem 1989?

Nejvyšší soud podal podnět k Ústavnímu soudu ohledně archivního zákona. Jeho případná novelizace ÚS výrazně ztíží práci badatelů z ÚSTRu, resp. historikům, kteří se orientují na represi z období nacistické okupace a komunistického režimu.

Zobrazeno 1 / 1