Ra_ka

Antonín Rašek

Profil

Autor je sociolog. Po absolvování vojenského gymnázia a akademie se stal vojákem z povolání, sloužil u letectva, byl vojenským novinářem a pracoval ve společenských organizacích v armádě. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie a historie, doktorát má ze sociologie. Po 21. srpnu 1968 z armády propuštěn a pracoval v průmyslovém poradenství. Po listopadu 1989 rehabilitován, stal se civilním náměstkem ministra obrany pro sociální a humanitární věci a ředitelem Institutu pro strategická studia. Dosáhl hodnosti generálmajora. Spolupracuje se Střediskem bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK.

Image

Komentář

Deset polistopadových let

„Když jsem se v roce 2009 zamýšlel nad tím napsat něco ke dvacátému výročí listopadových událostí, napadlo mě podívat se do paměti počítače. Našel jsem následující text, dnes starý osmnáct let,“ píše redakci Antonín Rašek.

Komentář

Kdo bude americkým prezidentem?

Evropa by navzdory nepřebernému množství vlastních krizí neměla zapomínat na západního hegemona. Ve Spojených státech se schyluje k prezidentské volbě, a výsledek je zatím těžko předvídat.

Komentář

Achillova pata koncepce zahraniční politiky

Zaorálkova a Drulákove zahraniční koncepce je čtvrtou polistopadovou. Jejími klíčovými body by podle Antonína Raška měly být ukrajinská krize a migrace.

Komentář

Voskovcovy absurdní světy

Polemiku mezi Jiřím Pehe a Petrem Uhlem se pokouší doplnit Antoník Rašek. Když se do velmoci pouští do svých projektů, měly by mít jistotu, že dosáhneme cílů, se kterými do konfliktu vstoupili. Jinak jde o dobrodružství.

Komentář

Kterou doktrínou se Američané řídí?

Antonín Rašek reaguje na polemiku mezi Václavem Bělohradským a Jiřím Pehem. Informační válka je překážkou teoriím, které věří v úspěch vyjednávání.

Komentář

Po africké armádě na scéně i arabská

Liga arabských států se dohodla na vytvoření společných obranných sil proti terorismu. Západ by měl iniciativu podpořit, ale měl by se při tom mít na pozoru.

Komentář

O Severoatlantické alianci mimo kulaté výročí

Severoatlantická aliance se dnes nachází v komplikované situaci. V souvislosti s blížícím se šestnáctým výročím našeho vstupu do NATO, je dobré si připomenout, že základní cíle a závazky vyplývající ze Severoatlantické smlouvy stále platí.

Komentář

Kdo převezme strategickou iniciativu? Asi nikdo

Česká politika selhává, co se týče tvorby komplexních strategií. Potřebu pracovat na vládních a rezortních koncepcích zdůrazňuje zavedení služebního zákona. Efektivnější by ale bylo zahájit práce na strategických dokumentech v celém rozsahu.

Komentář

Ostře sledovaný alianční summit. Oprávněně?

Výsledky summitu Severoatlantické aliance ukazují, že i v alianční agendě, stejně jako v politice obecně, platí umění možného. Plánované záměry byly splněny jen zčásti. Mnohými očekávaná tvrdá reakce na počínání Ruska zůstala někdy více v rétorice.

Komentář

Zachovejme v ukrajinské krizi rozvahu

Reakci premiéra Bohuslava Sobotky odmítající stupňování napětí dislokací aliančních jednotek v přilehlém ukrajinském okolí je nutné chápat v celkovém kontextu. Alianční vojska pobývala za dobu našeho členství na našem území už nesčetněkrát.

Komentář

Třináctý generální tajemník NATO, ani Chamberlain, ani Churchill

Severoatlantická aliance si vybrala svého nového generálního tajemníka. Bude jím bývalý norský premiér Jens Stoltenberg. Jeho úkolem bude pokračovat v alianční přestavbě.

Zobrazeno 11 / 11