Jlm_bideau

Marcela Salivarová Bideau

Profil

Autorka je absolventka Filozofické fakulty UK, zde se přeorientovala na divadelní režii. Pracovala v Paříži a v Ženevě. Je členkou ženevské socialistické strany a osm let byla v komunální radě své obce. Působí jako předsedkyně Asociace Olgy Havlové, která je pobočkou Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Komentář

Švýcarské referendum o omezení svobodného pohybu osob

Marcela Salivarová Bideau se vrací k výsledku švýcarského referenda ohledně volného pohybu osob. Před současnou vládou stojí úkol jak skloubit smlouvy podepsané s Evropou a lidový verdikt.

Zobrazeno 1 / 1