Dufek

Ondřej Dufek

Profil

Autor je lingvista. Vystudoval mediální studia a bohemistiku, nyní je doktorand na Filozofické fakultě UK a pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se kritickou analýzou diskurzu.

Komentář

Když Schwarzenberg a Zeman říkají totéž, není to totéž

Na Filozofické fakultě UK proběhl výzkum zkoumající, nakolik to, že považujeme konkrétního politika za důvěryhodného, ovlivňuje to, že budeme souhlasit s jeho výrokem a jeho tvrzení brát jako důvěryhodné.

Zobrazeno 1 / 1