A1

Vladimír Hanáček

Profil

Autor je politolog. Je doktorandem na Ústavu politologie FF UK. Externě vyučuje na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku stranických systémů zemí Visegrádské skupiny, české politické myšlení a českou politiku. Je členem KDU-ČSL a Evropské akademie pro demokracii.

Komentář

Lidovci před sjezdem

Poslední vládní stranou, která se chystá na svůj sjezd, jsou lidovci. Náladu uvnitř nejmenší vládní partaje, personální dynamiku i vyhlídky křesťanských demokratů před sjezdem zkoumá Vladimír Hanáček. V čemu bude zlínský sjezd historický?

Komentář

Polsko volí prezidenta. Smolenská tragédie stále rozděluje společnost

V Polsku se schyluje k prezidentským volbám. Politickou scénu ovládají dva tradiční proudy. Společnost polarizuje duch smolenské katastrofy, jejíž páté výročí Poláci nedávno oslavili, a při níž zahynul i tehdejší prezident Lech Kaczyńský.

Sloupek

Polské prezidentské předkolo

Specifikum letošních prezidentských voleb v Polsku je, že se uskuteční ani ne půl roku před těmi parlamentními. Volba hlavy státu na jaře se stane svého druhu předkolem podzimního parlamentního klání.

Komentář

Čeští a polští lidovci, sourozenci, kteří se neznají

KDU-ČSL udržuje poměrně intenzivní přeshraniční kontakty se svými partnerskými křesťanskodemokratickými stranami v sousedních zemích, ale v Polsku čeští lidovci svého přirozeného partnera zatím postrádali. Nastává v tomto ohledu změna?

Image

Komentář

Sanace státu, nástroj ideové konverze ANO?

Hnutí ANO zažívá v závěru letošního roku zřetelně období euforie. V následujícím roce však ANO paradoxně čekají mnohem náročnější zkoušky.

Komentář

Reprezentativnost národního spektra a smysl EP

Vladimír Hanáček navazuje na polemiku Mikuláše Ferjenčíka a Tomáše Zdechovského, co se týče stížnosti na výsledky evropských voleb. Autor se především zamýšlí nad otázkou vztahu reprezentativity a efektivity v případě Evropského parlamentu.

Komentář

Českým eurokomisařem by měl být zástupce nejsilnější frakce

Reakcí na tzv. demokratický deficit EU může být to, že vlády členských států zohlední poměr sil mezi jednotlivými frakcemi v Evropském parlamentu a dle jeho nastavení nominují do Evropské komise zástupce nejsilnější frakce.

Komentář

Dočasná česká tripolarita

Vladimír Hanáček se v souvislosti se současnou vládní koalicí zamýšlí nad stranickým systémem v ČR. Jsme svědky výrazné změny, kdy namísto dvoupólového nastavení máme tři póly stranické soutěže. Otázka je, zda se jedná o jev trvalý či dočasný.

Image

Komentář

Rusnokova vláda a typologie úřednických kabinetů

Vladimír Hanáček popisuje a třídí různé typy nepolitických vlád. Co bylo charakteristické pro vládu Jiřího Rusnoka a do jaké kategorie patří?

Komentář

Lidovecká jinakost, slabost či síla?

Voliči by jistě KDU-ČSL v příštích volbách potrestali, kdyby se jí nepodařilo uskutečnit klíčové priority svého programu a naopak se ochotně podílela na zradě vlastních principů výměnou za vládní funkce. K takové situaci však dosud nedošlo.

Zobrazeno 10 / 50