Luke_

Michal Lukeš

Profil

Autor je generálním ředitelem Národního muzea. Vystudoval historii a slovakistiku a absolvoval i postgraduální studium - obor moderní české dějiny na FF UK. V letech 1993-97 byl zaměstnán jako dokumentátor Oddělení novodobých českých dějin v Národním muzeu (s výjimkou roku 1994, kdy byl výzkumným a vývojovým pracovníkem Vojenského historického ústavu), dále působil jako náměstek ředitele Divadla Bez zábradlí (1998-2001). Věnuje se moderním českým a slovenským dějinám, především v období první republiky. (Autorem portrétní fotografie je Jan Šilpoch)

Komentář

Dialog o Národním muzeu

Ředitel Národního muzea reaguje na text Jana Randáka „S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost. Případ Národní muzeum“, který před časem vyšel v DR. Vedení muzea si prý svou odpovědnost uvědomuje.

Zobrazeno 1 / 1