Winkelmann

Neela Winkelmann-Heyrovská

Profil

Autorka pracuje jako konzultantka v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie a je výkonnou ředitelkou Platformy evropské paměti a svědomí, mezinárodního zájmového sdružení právnických osob, které se zabývají vyrovnáním s totalitní minulostí Evropy. Vystudovala molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě UK, doktorát získala na Cornellově Univerzitě v New Yorku, USA. O tunelu Blanka přispívala opakovaně do časopisu Týden a do Deníku Referendum; je autorkou pořadu ČT Nedej se s názvem „Chceme pravdu o tunelu.“

Komentář

Jak nám vnutili Blanku

Tunel Blanka je černou stavbou a to ještě z jiného důvodu, než tvrdí primátor Hudeček. Celý projekt byl prosazen nezákonně a za porušení povinnosti zahrnout občany do povolovacího procesu, navíc občané o něm nebyli ani řádně informováni.

Zobrazeno 1 / 1