_t_p_n

Václav Štěpán

Profil

Autor je historik. Pracoval jako archivář, externě vyučoval na Slezské univerzitě v Opavě. Publikoval knihy o markraběti Joštovi a životopis příslušníka tajné služby Aloise Vařejky. Zabývá se fenoménem Nové ekonomické politiky ve vztahu k problematice Hlučínska. V současnosti se angažuje v občanské iniciativě ProAlt.

Komentář

Co s tajnými službami?

Tajné služby jen málokdy sloužily něčemu vskutku pozitivnímu, v drtivé míře naopak mají na svém kontě případy porušování lidských a občanských práv, podporu nedemokratických režimů, násilnosti a jiné zločiny.

Zobrazeno 1 / 1