Adam

Jan Adamec

Profil

Autor je student Estetiky na FF UK a Studiu humanitních věd na FHS UK. Bloudí mezi uměním, sociologií a filosofií.

Komentář

Umělecká facka

Interpretace facky jako veskrze politického a nikoli uměleckého činu nevede k vyloučení fyzického násilí ze společnosti, jakkoliv facku odsuzuje.

Zobrazeno 1 / 1