Jus2

Júlia Sokolovičová

Profil

Autorka je ředitelkou Zeleného kruhu od roku 2011, předtím se věnovala metodikám ve vzdělávání a ještě dříve krátce také výzkumu. Často zastupuje ekologické nevládní organizace při jednáních o podmínkách pro existenci, fungování a financování (nejen ekologických) NNO – například při konzultacích k občanskému zákoníku.

Komentář

Občanský zákoník je víceméně v pořádku

Nový občanský zákoník byl připravován léta. Od jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů po vstup v účinnost 1. 1. 2014 uplynou téměř tři roky. Konkrétně pro neziskové organizace se toho až tolik nemění. Změny, které nastanou, jsou převážně k lepšímu.

Zobrazeno 1 / 1