He_m_nkova

Rad Hetmánková

Profil

Autorka je spoluzakladatelkou organizace Jako doma, která se věnuje pomoci ženám bez domova a genderovým perspektivám v oblasti bezdomovectví. Žila v Londýně, kde pracovala jako sociální pracovnice a vystudovala sociální práci na Londýnské University of East London. S projektem Earthcircuit podnikla dvouletou cestu kolem světa. Od roku 2010 jako autorka spolupracuje s časopisem Nový Prostor.

Komentář

Všechny úhelníky

Slovenská organizace Proti Proudu zahájila projekt, kterým se snaží vrátit lidi bez domova zpátky do života, ale na místo toho, aby posilovali jejich sebevědomí, dělají pravý opak.

Komentář

Sociální práce, jde to i jinak?

Sociální pracovníci své klienty potřebují jako sůl. Bez nich by přišli o práci i status arbitrů, soudců a dohlížečů, že dobro bude vykonáno. Je tato nadřazenost důvodem, proč tak zarputile odmítají partnerství s těmi, kterým mají být oporou?

Komentář

Transexualismus, kdo vlastní diagnózu F64.0?

Doktorka Fifková pro deník Právo hovoří o těžkém údělu transsexuálů. Do jaké míry k němu přispívá medicína sama? A kdo vlastně diagnózu potřebuje víc, trans lidé, anebo lékaři?

Komentář

Plán, jak dostat lidi do práce, nebude fungovat

Mladá fronta DNES zveřejnila chystaný vládní plán aktivní politiky zaměstnanosti. Pokud ale legislativa současně nezamezí ničivým exekucím, bude strategie zcela zbytečná.

Komentář

Neviděno/netušeno, aneb Češi v nebezpečí

Většina národů v Evropě si už odbyla spory o právu na existenci názorů pravice, levice, středu, i extrémně vyhraněných pozic. Mezi levicí a pravicí existuje rovnováha s občasným výkyvem na jednu nebo na druhou stranu. To však neplatí v ČR.

Komentář

Svět, v němž žijí jen bezdomovci

Koncepce věnovaná prevenci bezdomovectví se od podobných iniciativ liší svou kvalitou, dokument ale provází terminologie, která stigmatizaci osob bez domova prohlubuje, upírá existenci ženám bez domova, a do značné míry ignoruje téma feminizace chudoby.

Komentář

Počasí pro muže

Česká televize tento týden v rámci kampaně za zviditelnění problematiky bezdomovectví dala čtyřem mužům bez domova přečíst zpravodajskou svodku. Je ale bezdomovectví tak bezbranné, mužské, bílé a „středověké“, jak jej ČT prezentuje?

Zobrazeno 7 / 7