Jedelsk_2

Petr Jedelský

Profil

Autor je bývalým předsedou akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se popularizací vědy a prací s talentovanými středoškolskými studenty.

Komentář

Zima přichází

Ve volbě rektora UK uspěl kandidát, u něhož je jistota, že se mu bude dařit jednat s ministerstvem školství, s kterým již dříve spolupracoval coby poradce ministra Josefa Dobeše.

Zobrazeno 1 / 1