Novotny

Roman Novotný

Profil

Autor je studentem Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Zabývá se problematikou informační společnosti a masové kultury

Komentář

Sentimentální generace?

Vyvíjí se současná generace mladých v onu mytickou občanskou společnost? Jsou tu přinejmenším dvě pochybnosti. Opravdu mluvíme o celé generaci mladých lidí, která nějakým způsobem proklamuje své názory? A co je důvodem jejich angažovanosti?

Zobrazeno 1 / 1