Trojan2

Jakub S. Trojan

Profil

Autor je teolog a bývalý děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Komentář

Ohlédnutí za jedním dokumentem

Někdejší děkan Evangelické teologické fakulty UK vypočítává, které body „Demokracii pro všechny“ se podařilo naplnit, a uvažuje, kterak s poselstvím manifestu naložit dnes.

Zobrazeno 1 / 1