Rub_

Michal Rubáš

Profil

Autor je vysokoškolský učitel.

Komentář

Inteligence a chudoba

V americkém časopise Science vyšla studie, ve které mezinárodní tým vědců uveřejnil výsledky obsáhlého výzkumu zabývajícího se otázkou, zda si chudí za svou situaci mohou sami a zda jsou důvodem chudoby jejich nedostatečné schopnosti.

Zobrazeno 1 / 1