Pot_ek

Martin Potůček

Profil

Autor je vysokoškolský učitel, analytik veřejné politiky, konzultant a publicista. Vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které svými analýzami a prognózami podněcuje veřejnou diskusi o vizích a strategiích pro Českou republiku. Na tato i jiná témata v rámci oboru veřejná a sociální politika vydal se svými spolupracovníky řadu publikací. Publikuje, přednáší a působí jako poradce u nás i v zahraničí. Blíže viz http://www.martinpotucek.cz

Komentář

Jak zaměstnat nezaměstnané?

Rostoucí nejistotu zaměstnání lze přirovnat k zatahující se šedé obloze, která hrozí každou chvíli průtrží mračen. A celou desetinu dospělé české populace, už český stát a česká ekonomika do deště nemilosrdně vystrčily.

Zobrazeno 1 / 1