Drulak

Petr Drulák

Profil

Autor působil do roku 2013 jako výzkumný pracovník a předseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů. Od jara 2014 je 1. náměstkem ministra zahraničních věcí ČR.

Image

Komentář

Demokracie je proces, který vyžaduje pozornost nás všech

Zveřejňujeme projev Petra Druláka proslovený na Prague Social Europe Conference. Je možná výrazem nového zájmu české diplomacie o sociální otázku.

Esej

Lidská práva v zahraniční politice aneb od snění k naivitě. A zpět?

Petr Drulák sám aktuálně českou zahraniční politiku tvoří a pracuje na její nové koncepci. Jeho příspěvkem do debaty Ideály a možnosti české zahr. pol. tak budiž starší text, jenž přibližuje myšlenková východiska, která dnes autor promítá do konkrétních politik.

Zobrazeno 2 / 2