Veronika

Veronika Šprincová

Profil

Autorka pracuje jako analytička, lektorka a projektová koordinátorka v neziskové organizaci Fórum 50 %. Magisterský titul získala na Katedře genderových studií FHS UK, kde vyučuje kurz zaměřený na současné feministické diskuse. Studuje v doktorském programu na Ústavu politologie FF UK.

Image

Rozhovor

Gender? Vyplatí se investovat energii i do diskusí v kavárně nebo baru

Přinášíme třetí z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender. Tentokrát s Lenkou Grünbergovou z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády o významu genderových témat, o způsobu jejich debatování nebo o jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Komentář

Fakta a mýty o genderových kvótách

I v pokročilých polemikách na téma kvót přežívají některé mýty. Přitom se můžeme rozhlédnout po světě. Zavedení kvót nevede k ničemu jinému než ke svému cíli – tedy vyrovnanějšímu zastoupení mužů a žen v politice.

Komentář

O ženách v politice a strukturálních nerovnostech

Veronika Šprincová reaguje na text Romana Šolce o podpoře žen v politice. Pohlaví by nemělo být primárním kritériem pro výběr na kandidátni listiny. Na prvním místě by měly být vždy kvality a schopnosti kandidujících, kvóty tomu ale mohou napomoci.

Komentář

Zvát či nezvat? Kritéria výběru a limity nadstranickosti Fóra 50 %

Veronika Šprincová a Marcela Adamusová z Fóra 50 % reagují na kritickou glosu Andrey Cerqueirové ohledně výběru účastnic diskuse s kandidátkami do Evropského parlamentu.

Komentář

Feministické probuzení Občanské demokratické strany? Zatím nikoli

Pohled na kandidátní listiny nám opět dokládá, že strany až na výjimky nejsou ochotné aktivně vyhledávat a motivovat ženy ke kandidatuře, obzvlášť na volitelných místech. Jedinou možností, jak situaci změnit, jsou i letos preferenční hlasy.

Zobrazeno 5 / 5