Ax1

Daniel Soukup

Profil

Autor vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy anglistiku, germanistiku a českou literaturu. V letech 2002–2014 vyučoval na Literární akademii Josefa Škvoreckého a od roku 2010 působil i jako prorektor školy. Nyní vede oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na Filozofické fakultě UK. Překládá umělecké i odborné texty a píše básně a články o literatuře. Je římský katolík a člen Strany zelených. V článcích a komentářích na Deníku Referendum vyjadřuje své soukromé názory.

Sloupek

Česká pošta mezi císařpánem, hypermodernizací a plyšáky

Česká pošta přešlapuje na místě. Je přitom důležité, aby našla způsob, jak úspěšně fungovat v 21. století.

Sloupek

Proč Tomáš Halík dávno nevystoupil z katolické církve

Daniel Soukup polemizuje s článkem Bohumila Slámy Pyšní na Halíka? Slámova kritika je natolik široká a vztáhnutelná kromě Tomáše Halíka i na křesťanství jako celek a přívržence řady dalších náboženství, že nakonec nevede nikam.

Sloupek

Templetonovu cenu si Halík zaslouží

Udělení Templetonovy ceny Tomáši Halíkovi vyzdvihuje „českou zkušenost“ druhé poloviny 20. století a upozorňuje nás na význam náboženství v dnešním světě.

Sloupek

Ekologičtí liberálové a havlisté?

Jak přesně máme chápat ideové ukotvení nově vzniklé Liberálně ekologické strany? Nápovědou by měla být „ekologičnost“ a „liberálnost“, kterou si strana dala do názvu.

Sloupek

Čtyři způsoby jak dobře psát

Jak má vypadat dobrý text? Podle Daniela Soukupa záleží na tom, jaký přístup zvolíme a co od psaní očekáváme.

Sloupek

Pete Seeger, Stromovous a Strana zelených

Daniel Soukup navazuje na debatu o Straně zelených, která se rozpoutala po jejím nedávném sjezdu. Na čí straně stojí zelení? A dá se to vůbec přesně stanovit?

Sloupek

Vidět svět zelenýma očima

V čem spočívá svébytnost zelené politiky? Podle autora ve sdíleném pohledu na svět, který se vyznačuje například láskou k cizímu nebo hledáním alternativ.

Sloupek

Osidla násilí, osidla sexu

Polemický článek Tomáše Tožičky o sexshopech otevřel několik důležitých témat. Daniel Soukup na něj reaguje širší úvahou o sexu a násilí ve veřejném prostoru.

Sloupek

Co nám odhaluje samorozpínací podprsenka

I tisková zpráva o bizarním vynálezu může mnohé napovědět o dnešním vztahu k technice či k sexu.

Sloupek

Jak napsat dobrou angažovanou báseň

Současná diskuse o „angažované literatuře“ se s povahou literatury ledaskdy míjí. Zda je politická báseň dobrá, totiž nijak nesouvisí s událostmi, které líčí, ani s názory, které hlásá.

Sloupek

Co je a co není zelená politika II. (o liberalismu)

V jakém smyslu má zelená politika být „liberální“? Dokončení rozboru textů, které se na stránkách Deníku Referendum zamýšlely nad programovým směřováním Strany zelených.

Sloupek

Co je a co není zelená politika I.

Mají zelení být „pestří“? A v jakém smyslu má být zelená politika „levicová“? Daniel Soukup rozebírá texty, které na stránkách Deníku Referendum vyšly v době před loňskými volbami o Straně zelených.

Sloupek

Praha 7 jako loď bláznů

Praha 7 je příjemná městská část. Ale život v ní ztrpčují nejrůznější nesmyslné projekty a rozhodnutí.

Sloupek

Prožíváme novobiedermeier?

Éra biedermeieru, uměřeného měšťanského stylu, se klade do první poloviny 19. století. Mnohé biedermeierské hodnoty ale přežívají dodnes.

Sloupek

„Modli se a pracuj“ aneb Na čem stojí svět

Za lidi, kterým nedovedou přímo pomoci, se křesťané modlí. Existuje i cosi jako nenáboženská modlitba?

Sloupek

Nač potřebujeme jazykovou kritiku

To, jak mluvíme, o nás mnohé vypovídá. Názorně to ukazuje „jazyková kritika“ v pojetí George Orwella, Karla Čapka, či Petra Fidelia.

Sloupek

Možné koalice, s kým ano a s kým už ne

Otázka, které strany jsou ochotné společně vládnout, je pro fungovaní demokracie klíčová. Obzvlášť naléhavý je v Česku dlouhodobě problém spolupráce s KSČM.

Sloupek

Kristus Král a demokratická levice

Čím mohou být archaické obrazy „Krista Krále“ a „Božího království“ inspirativní i dnes?

Komentář

Chvála politických stran

Politické strany mají řadu chyb. Přesto jsou to užitečné instituce. A fungují lépe, než si mnozí myslí.

Sloupek

Jak pražská kavárna vypadá zevnitř

Jednolitá „pražská kavárna“ neexistuje. Dá se ale uvažovat nad jejími různorodými podobami.

Zobrazeno 20 / 46