Kut_ek

Stanislav Kutáček

Profil

Autor vystudoval obor Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, kde také získal doktorský titul. Ještě při studiu pracoval jako asistent programu v Nadaci Partnerství, dále působil v Centru dopravního výzkumu (2002-5), pobýval na studijní stáži na University of Leeds (Institute for Transport Studies, leden-říjen 2005). Od roku 2005 doposud pracuje jako koordinátor, později výkonný ředitel Trastu pro ekonomiku a společnost. Organizoval aktivity občanského sdružení Horní mlýn (2002-8), působí v Místní akční skupině Moravský kras. Zakládal a stále vede carsharingové družstvo Autonapůl (2003-dosud). Finanční ředitel, později výkonný ředitel Ekologického právního servisu od léta 2008.

Komentář

Jak měřit peněžní toky v lokální ekonomice?

Alternativou k regionálnímu rozvoji taženému přiléváním peněz je snaha ucpat díry a zintenzívnit koloběh peněz uvnitř regionu. Lokální multiplikátor pomáhá popsat, nakolik se peníze uvnitř místní ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich utíká pryč.

Zobrazeno 1 / 1