Dobrovoln_

Martina Dobrovolná

Profil

Autorka je socioložka a manažerka v kultuře.

Image

Komentář

Ghettofest pod nátěrem růžovosti

Martina Dobrovolná reaguje na kritický text Gaby Khazalové o festivalu Ghettofest. Podle autorky není festival čistě apolitický a v rámci možností se mu daří naplňovat svoje poslání: zpřístupňovat vyloučenou lokalitu širší veřejnosti.

Image

Komentář

Neberte nám Velikonoce

Smyslem kritiky velikonočních svátků není jejich ideologický zákaz, ale snaha poukázat na ty jejich aspekty, které tolik kopírují nerovnosti, které již existují v běžném životě mužů a žen.

Komentář

Ghettofest 2015: všechny barvy Bronxu

Občanské sdružení Tripitaka pořádalo o víkendu v brněnském „Bronxu“ již čtvrtý ročník multikulturního pouličního festivalu Ghettofest. Jeho reflexi nabízí Martina Dobrovolná.

Komentář

Proluky v brněnské paměti jsou etnického rázu

Brno sice nemá svůj prasečák provozovaný na místě genocidy, jako je ten v Letech u Písku, ale disponuje řadou „paměťových pustin“ a významově vyprázdněných ploch, kterým se zpětně nedostalo masivnější odezvy.

Komentář

Všichni dobří cizinci v tramvajích

Brněnský dopravní podnik se rozhodl zavést tzv. preventisty. Ti by se měli snažit předcházet problémům s opilými a hlučnými osobami a také dohlížet na dodržování morálních zásad.

Komentář

Když archiv promlouvá řečí rasismu

Vyšla publikace Zpráva o zapomenutých sousedstvích, ta je mimo jiné také zprávou o české přizpůsobivosti a netoleranci.

Komentář

Nevidět chudobu aneb kategorizovaný příživník uprostřed lovecké utopie

Dominantní rétorika operující s konceptem příživnictví se zažrala tak hluboko pod myšlenkový povrch některých lidí, že tímto pojmem častují i prodejce, kteří stojí v zimě na ulici a pokoušejí se na sebe regulérním způsobem vydělat.

Komentář

Trochu nebanálna do toho zatím přežívání

S blížící se zimou budou zase vzrůstat problémy, které trápí lidi bez domova. V ČR se zatím společnost snaží problém zaklidit, než aby s ním něco dělala. K jiným přístupům se můžeme inspirovat v zahraničí.

Zobrazeno 8 / 8