Dobrovoln_

Martina Dobrovolná

Profil

Autorka je socioložka a manažerka v kultuře.

Cukrov__m_dr1

Reportáž

Smysluplné Vánoce – pečením cukroví proti sociálním nerovnostem

Pomáhat může opravdu každý. Ukazuje to třeba Lucie Barošová, která letos peče cukroví s ženami a dětmi v azylovém domě v Hamrech.

Image

Komentář

„Muži jsou hrozní“. Kudy ven z nekonečné smyčky obviňování

Hnutí založené na tvrzení „muži jsou hrozní“, je jen odrazem černobílé optiky, jíž jsou vnímány požadavky feminismu. Vzbuzuje ale také otázku, jakým způsobem vlastně pozitivně motivovat ke změně a jak feministická témata komunikovat.

Image

Komentář

Jak si zasloužit oslovení paní

Rozdíly v tom, jak oslovujeme neznámé ženy, můžou vypadat jako zcela nepodstatné detaily. Zobrazují však společenský úzus a zažité stereotypy, a někdy mohou dokonce nést i symbolické násilí.

Komentář

Odvrátit od cesty ke dnu, ještě než na ni vykročí

Hranice mezi sociálním statusem „dítě z dětského domova“ a „bezdomovec nebo bezdomovkyně“ je někdy velmi tenká. Ohrožené části populace je proto nutno věnovat velkou pozornost.

Komentář

Olympijské představy o správném chování žen

Je úžasné, že ještě na počátku 21. století může někdo rozumovat o ženách ve sportu tak jako místopředseda Českého olympijského výboru Haník. Neměli bychom se začít více ptát přímo žen?

Image

Komentář

Nesnesitelná lehkost samozřejmosti Soukupova a Adamova sexismu

Jelikož komerční televize ani vysílání Jaromíra Soukupa hned tak existovat nepřestanou, je nutné, aby jeho hosté sami odmítali jeho odpudivé nápady. Vojtěch Adam uznal chybu aspoň ex-post, přesto je ostuda, že na sexismus vůbec přistoupil.

Image

Komentář

České dráhy ví, na čem ženám záleží

Dočkáme se někdy toho, že budou ženy v reklamách zobrazovány bez stereotypů? Alespoň velké a státní podniky by mohly v tomto ohledu vyvinout více úsilí, podotýká Martina Dobrovolná.

Komentář

Promenáda v plavkách, rezivé zábradlí a cesta k titulu

Co se stane, když se spojí usilovná kreativita PR pracovníků, redukcionismus v zobrazování a snaha vyniknout za každou cenu? Tušili to už scenáristé filmu Hoří, má panenko.

Image

Komentář

Ghettofest pod nátěrem růžovosti

Martina Dobrovolná reaguje na kritický text Gaby Khazalové o festivalu Ghettofest. Podle autorky není festival čistě apolitický a v rámci možností se mu daří naplňovat svoje poslání: zpřístupňovat vyloučenou lokalitu širší veřejnosti.

Image

Komentář

Neberte nám Velikonoce

Smyslem kritiky velikonočních svátků není jejich ideologický zákaz, ale snaha poukázat na ty jejich aspekty, které tolik kopírují nerovnosti, které již existují v běžném životě mužů a žen.

Komentář

Ghettofest 2015: všechny barvy Bronxu

Občanské sdružení Tripitaka pořádalo o víkendu v brněnském „Bronxu“ již čtvrtý ročník multikulturního pouličního festivalu Ghettofest. Jeho reflexi nabízí Martina Dobrovolná.

Komentář

Proluky v brněnské paměti jsou etnického rázu

Brno sice nemá svůj prasečák provozovaný na místě genocidy, jako je ten v Letech u Písku, ale disponuje řadou „paměťových pustin“ a významově vyprázdněných ploch, kterým se zpětně nedostalo masivnější odezvy.

Komentář

Všichni dobří cizinci v tramvajích

Brněnský dopravní podnik se rozhodl zavést tzv. preventisty. Ti by se měli snažit předcházet problémům s opilými a hlučnými osobami a také dohlížet na dodržování morálních zásad.

Komentář

Když archiv promlouvá řečí rasismu

Vyšla publikace Zpráva o zapomenutých sousedstvích, ta je mimo jiné také zprávou o české přizpůsobivosti a netoleranci.

Komentář

Nevidět chudobu aneb kategorizovaný příživník uprostřed lovecké utopie

Dominantní rétorika operující s konceptem příživnictví se zažrala tak hluboko pod myšlenkový povrch některých lidí, že tímto pojmem častují i prodejce, kteří stojí v zimě na ulici a pokoušejí se na sebe regulérním způsobem vydělat.

Komentář

Trochu nebanálna do toho zatím přežívání

S blížící se zimou budou zase vzrůstat problémy, které trápí lidi bez domova. V ČR se zatím společnost snaží problém zaklidit, než aby s ním něco dělala. K jiným přístupům se můžeme inspirovat v zahraničí.

Zobrazeno 16 / 16