Karel_chlouba

Karel Chlouba

Profil

Autor je bakalářem experimentální jaderné fyziky, studentem historické sociologie na FHS UK a členem akademického senátu Karlovy Univerzity. Zajímá se o Frankfurtskou školu a dodržování lidských práv, především v západních zemích.

Komentář

Kolik lidskosti se vejde do jednoho autobusu?

Česká společnost v každodenních situacích stále běžně odmítá lidi s postižením. Karel Chlouba to ilustruje na osobní zkušenosti. A připomíná, že svádět to na selhání jednotlivce nestačí.

Komentář

Na vozíku do výškové budovy nesmíte. Když předsudky omezují víc než bariéry

Skutečně nebezpečné není být na vozíku ve výškové budově, skutečně nebezpečné je slepě plnit pravidla a normalizovat přitom diskriminující jednání ve společnosti.

Image

Komentář

Lepší mrtvý než postižený

Film Než jsem tě poznala je převážně snůškou protikladů mezi ideálním životem a postižením, které jakoby měly ospravedlnit vůli k smrti hlavního hrdiny. Málokterý film demonstruje problém stereotypní reprezentace hendikepovaných tak čistě.

Image

Komentář

Zrušíme ženu?

Karel Chlouba polemizuje s Kateřinou Kňapovou. Pokouší se nabídnout radikálnější perspektivu, s jakou lze nahlížet současné formy genderového útlaku a varuje před rozpory, které méně radikální přístup přináší.

Komentář

Ale budou na to peníze?

Smyslem skutečné politiky je budovat svět pro potřeby člověka s ohledem na ekonomické možnosti, nikoli jim člověka, který je jinak zároveň jejich subjektem i tvůrcem, slepě přizpůsobovat.

Sloupek

Emoce, racionalita a levice

Zaznívá kritika, že snímky uváděné na lidskoprávním filmovém festivalu Jeden svět jsou často až příliš emocionální. Není v některých případech pláč daleko přínosnější, než ona zkušenost zpacifikovaná do číselných tabulek?

Komentář

Svoboda slova jako nástroj panství

Karel Chlouba navazuje na text Ivany Recmanové o vytváření bezpečných prostor pro příslušníky různých utiskovaným skupin. Bezpečí zajišťované „bunkry“ je falešné, ve skutečnosti vede jen k vyostření napětí.

Sloupek

Je bariéra problém společenský nebo individuální?

Přístup k postiženým lidem ve velkém měřítku charakterizuje vůle pečovat, kompenzovat jejich problém – neštěstí, nikoli umožnit žít mezi ostatními. Lidé pro „ně“ rádi něco uspořádají, vše se to ale odehrává někde mimo každodenní život.

Sloupek

Myslet inkluzivně

Slova prezidenta Zemana spustila debatu o inkluzi. Ta není přínosná pouze pro vyloučené. Systematické vylučování má za následek ztrátu vzájemné schopnosti porozumět si, protože každé setkání je stále více střetem než otevřenou komunikací.

Sloupek

Znásilněné děti znásilňují děti

V marketingu se zcela otevřeně hledí jen na to, zda metoda prodává. Nejen, že jsme všichni zneužíváni pokročilými formami marketingu. Každé Vánoce tiše sledujeme, jak marketing zacílí značnou část svého zájmu na děti.

Sloupek

Ideologická dělba práce

Praktickým důsledkem pokroku je položení rovnítka mezi vzdělanost a měřitelný přínos. Vědou rozhodující o tom, co je přínosné, se stala ekonomie. Každý, kdo chce být uznán, se musí zaměřit pouze na uzoučkou oblast, ve které bude působit.

Sloupek

Vykašlete se na Zemana

Miloš Zeman navazuje na prezidentskou kampaň, která rozdělila společnost. Odvádí pozornost od skutečných problémů a dokonce se mu podařilo vnést silné pnutí i do akademické obce, která rozhodně nepatří mezi jeho zastánce.

Sloupek

Co dlužíme vyloučeným

Z některých výroků, které padly v souvislosti s výročím 17. listopadu, by se mohlo zdát, že se dnes mají všichni lépe než za minulého režimu. Transformace dolehla nejvýrazněji na děti Romů.

Sloupek

Bobříka za reformu vysokých škol

Ministerstvo školství v čele s Marcelem Chládkem připravilo další reformu vysokých škol. Vysokoškolská novela byla efektivně a tiše manažersky vyjednána, na nějakou vizi vysokého školství se však zapomnělo. Jsou tu ale i další rizika.

Sloupek

Solidaritou proti charitě

Za moderní charitou se často skrývá jen úlitba vlastnímu svědomí. Proti charitě stojí solidarita. Ta je založená na uznání druhého jako plnohodnotného člověka, jehož důstojné bytí vyrůstá ze sociálního prostředí, které je kolektivním dílem.

Sloupek

Kultura není PR, pane primátore

Primátor Hudeček navrhl darovat na realizaci Pražského majálesu v příštím roce 600 000 Kč. StudentZone podle něj nevykonává podnikatelskou činnost. Na jejích akcích ale spolupracují provázané organizace, které se platí nebo odměňují za své služby.

Sloupek

Magické apolitično

Organizace jako Amnesty International nám dovolují formulovat to, co dnes z nějakého důvodu nedokážeme vyjádřit přímo skrze institucionální politiku, problém nástává, pokud se politika pod závojem podobných institucí začne z našeho života vytrácet.

Komentář

Postižení jako politický problém

Kurzy němčiny v Goethe institutu nejsou bezbariérově přístupné. Takových míst je jistě mnoho. Smysl bojovat za změnu spočívá právě v tom, že je možná.

Komentář

Fašista v nás všech

JUDr. Mitlöhner vydal odborný článek, ve kterém měl prosazovat zabíjení postižených dětí. Skutečně nebezpečné není to, že je přesvědčen, že děti narozené takřka ve vegetativním stavu, nejsou lidmi, ale to, že ne-lidi lze „objektivně“ vymezit.

Komentář

Emancipace aneb svět živoucí proti světu ztuhlému

Karel Chlouba reaguje na text Romana Šolce „O ženách v politice a de-emancipaci“, ve kterém popsal tři problémy, jež vidí, v aktivitách na podporu žen v politice.

Zobrazeno 20 / 23