Dr-cb-mala

Daniela Rendl

Profil

Autorka je studentkou sociologie a genderu a matkou čtyř dětí.

Image

Komentář

Neobhajitelný humanismus

Další reakce na text Davida Ungera o levicovém pseudohumanismu objasňuje, že humanismus postavený na poslušnosti expertnímu vědění je neobhajitelný.

Zobrazeno 1 / 1