Lucie_bartos

Lucie Bartoš

Profil

Autorka je novinářka.

Komentář

Bez místa ve školce je to někdy jako ve vězení

Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Chronický nedostatek mateřských škol ale brání řadě žen v tom, aby mohly pracovat.

Zobrazeno 1 / 1