Magdalenacb

Magdalena Špačková

Profil

Autorka působí v organizaci ProFem, kde se věnuje preventivním programům pro středoškoláky „Mluvme spolu o domácím násilí“ a novému projektu „Daphne“ (prevence kyberšikany). V Intervenčním centru Příbram poskytuje osobní konzultace. Vystudovala estetiku na FF MU v Brně a občanský sektor na FHS UK v Praze. V občanském sektoru se pohybuje od roku 1997, kdy začínala jako dobrovolník v sociální oblasti a volnočasových aktivitách pro děti a mládež převážně z dětských domovů.

Image

Komentář

Bijí manažeři Kofoly své ženy?

Kampaň Šrámy lásky se Kofole jemně řečeno nepovedla. Spojování násilí a partnerských vztahů je zcela nepřijatelné.

Zobrazeno 1 / 1