Vavruska

Petr Vavruška

Profil

Autor je technik, projektoval a realizoval řadu projektů z oblasti telekomunikací, monitoringu produktovodů a životního prostředí. Je autorem a spoluautorem pěti patentů.

Komentář

Menu ústavních a voličských očekávání

Ústava, volební systém a referendum jsou základními kameny demokracie. Projekt „Menu ústavních a voličských očekávání“ nabízí diskusi o tom, jak zásadně zlepšit jejich fungování.

Zobrazeno 1 / 1