Tosner

Michal Tošner

Profil

Autor je sociální antropolog. Působí na katedře sociálních věd FF UPa. Věnuje se výzkumu sociální situace Romů a etnografii v průmyslových městech. Analyzuje antropologické problémy na průniku ekonomického, politického, sociálního, jazykového a materiálního řádu. Zastává kritické konstruktivistické pozice.

Komentář

Perverzní průvodce po volbách

Otcové zakladatelé Klaus a Zeman, kteří svou autoritu umocnili na prezidentských postech, zavrhli své stranické děti. Někteří z jejich středu pak touží po otcovském uznání, jak to předvedl před volbami Kuba z ODS a aktuálně Michal Hašek z ČSSD.

Komentář

Kdo se bojí kulturní antropologie?

Prezident Zeman se ve své kritice kulturní antropologie mýlí: antropologie je díky schopnosti zahrnout jak ekonomii, tak právo, jak náboženství, tak politiku, jak vědu, tak i společnost do jednoho celku možná vědou budoucnosti.

Zobrazeno 2 / 2